Oglądasz wypowiedzi wyszukane dla frazy: dwutygodniowym wypowiedzeniem umowy o pracę
Wiadomość
  chcę rozwiązać umowę - zlecenie (jako zleceniobiorca)

| piszesz ze umowe masz do konca roku a wiec jest to umowa zawarta na czas
| określony no i takiej umowy nie mozna wypowiedzieć. W zasadzie najlepsza
| drogą jest jej rozwiazanie za porozumieniem stron.
| pozdrawiam / wojtek

No chyba, ze umowa byla zawarta na okres dluzszy niz 6 miesiecy


To też nie może o ile nie ma w tej umowie odpowiedniej klauzuli:

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o prac? na czas okre?lony, d?u?szy ni? 6
miesi?cy, strony mog? przewidzie? dopuszczalno?? wcze?niejszego
rozwi?zania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 
  Wypowiedzenie...

A jeśli na określony to tak poprostu może sobie nie podać powodu?:)


Tak (jeżeli w ogóle można ją wypowiedzieć)
KP:
Art. 30.
Par. 4. W o?wiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
zawartej na czas nie okre?lony lub o rozwi?zaniu umowy o pracę bez
wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniaj?ca
wypowiedzenie lub rozwi?zanie umowy.

Art. 32. Par. 1. Każda ze stron może rozwi?zać za wypowiedzeniem umowę
o pracę zawart? na:
1) okres próbny,
2) (skre?lony),
3) czas nie okre?lony.

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas okre?lony, dłuższy niż
6 miesięcy, strony mog? przewidzieć dopuszczalno?ć wcze?niejszego
rozwi?zania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Czyli nie można wypowiedzieć umowy o pracę na czas określony zawartą
na <=6 miesięcy, a powyżej musi być odpowiedni zapis w umowie.

  odwołanie od wypowiedzenia

Witam,

| Pracowałam w oparciu o umowę na czas określony (do maja 2005). Zostałam
| zwolniona z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Na moje
| miejsce zatrudniono osobę z mniejszymi kwalifikacjami i mniejszym
| doświadczeniem zawodowym - żonę pracownika innego działu w firmie. Czy
| mam szansę w Sądzie Pracy na jakieś odszkodowanie? Jestem jedynym
| żywicielem rodziny.

Niestety, nie masz szans na odszkodowanie, ponieważ w umowie była klauzula
o możliwości wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
Wypowiedzenie zgodne z przepisami.


Co do zasady to owszem tak, ale jeżeli chodzi o możliwość wyciągnięcia kasy od
pracodawcy to można:

a) próbowac wywalczyć większą kasę z tytułu obejścia przepisów o wypowiadaniu
jeżeli oczywiście umowa na czas określony była zawarta na jakiś dłuższy okres,
na tyle dłuższy że zatrudnienie w tym czasie w oparciu o umowę o pracę na czas
nieokreśłony wywołało by skutek w postaci dłuższego niż dwutygodniowy okres
wypowiedzenia.
b) próbować coś zwojować w oparciu o art. 18 (3a) kp - naruszenie zasady
równego traktowania w zatrudnieniu (rozwiązaniu umowy o pracę) - wiem że to
naciągane ale widzę, że każdy tam gra nie fair. Jezeli masz małe dziecko a ta
druga nie ma takiego to jest już powód - dyskryminacja ze względu na
macierzyństwo. Szlak jeszcze nie przetarty więc można próbować.

Paweł

  odwołanie od wypowiedzenia
Witam,

Co do zasady to owszem tak, ale jeżeli chodzi o możliwość wyciągnięcia
kasy od
pracodawcy to można:

a) próbowac wywalczyć większą kasę z tytułu obejścia przepisów o
wypowiadaniu
jeżeli oczywiście umowa na czas określony była zawarta na jakiś dłuższy
okres,
na tyle dłuższy że zatrudnienie w tym czasie w oparciu o umowę o pracę
na czas
nieokreśłony wywołało by skutek w postaci dłuższego niż dwutygodniowy
okres
wypowiedzenia.
b) próbować coś zwojować w oparciu o art. 18 (3a) kp - naruszenie zasady
równego traktowania w zatrudnieniu (rozwiązaniu umowy o pracę) - wiem że
to
naciągane ale widzę, że każdy tam gra nie fair. Jezeli masz małe dziecko
a ta
druga nie ma takiego to jest już powód - dyskryminacja ze względu na
macierzyństwo. Szlak jeszcze nie przetarty więc można próbować.


Ale taka próba po kilku rozprawach w ciągu nawet kilku lat może skończyć
się przegraną pracownika, co będzie skutkować obciążeniem go kosztami
procesu sądowego, również poniesionymi przez pracodawcę, który może
zaprosić do pomocy najdroższego adwokata.

Pozdrawiam

wa

 
  jakie są różnice między umową o poracę a kontraktową ?

  - osobie pracującej ponad 4 lata , firma ( po przyjściu nowego
Dyr.Generalnego ) chce wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony  ( za
porozumieniem stron z dniem 31.07.01 ) i zawrzeć nową na 5 lat z
możliwością
wypowiedzenia 1-miesięcznego dla każdej ze stron.


Jeżeli jest porozumienie stron, to pracodawca nic nie wypowiada, ale to tak
w kwestii formalnej ;)

Jeżeli jest to umowa o pracę na czas określony, to KP dopuszcza tylko
dwutygodniowy okres wypowiedzenia, ale w zasadach ogólnych jest powiedziane,
że postanowienia umowy nie mogą być gorsze dla pracownika -  czyli IMO okres
wypowiedzenia może być dłuższy. Takiego wypowiedzenia nie trzeba uzasadniać,
ani konsultować z ZZ (czyli łatwiej pracodawcy ją wypowiedzieć). Skoro
pracujesz już ponad 3 lata, to Twój okres wypowedznia w tej chwili wynosi 3
miesiące - dużo tracisz tutaj. IMHO nie warto podpisywać porozumienia stron,
bo sporo na tym tracisz, nic nie zyskujesz a skoro firma zdecydowała się na
taki krok, to chyba coś knuje (mówiąć wprost dużo taniej i prościej będzie
jej zwolnić pracowników po takim przygotowaniu).

Jeżeli pod tą dziwną nazwą kryje się jakaś inna umowa, to z definicji bardzo
dużo tracisz. Sprawdź przede wszystkim, czy jest to umowa o pracę.

  jakie są różnice między umową o poracę a kontraktową ?

Jeżeli jest to umowa o pracę na czas określony, to KP dopuszcza tylko
dwutygodniowy okres wypowiedzenia, ale w zasadach ogólnych jest
powiedziane,
że postanowienia umowy nie mogą być gorsze dla pracownika -  czyli IMO
okres
wypowiedzenia może być dłuższy.


skąd taki wniosek?
a jeśli pracownik znajdzie lepszą pracę?
wtedy dłuższy okres wypowiedzenia jest mu nie na ręke.

  Umowa na czas okreslony

Zasadniczo umowy na czas określony się nie rozwiązauje w drodze
wypowiedzenia. Istanieje taka możliwosc jedynie w odniesieniu do umów na
czas określony zawieranych na czas dłuższy niż 6 m-cy - ale wówczas w
umowie
o pracę nalezy zastrzec, że mozna ją rozwiązać za dwutygodniowym
wypowiedzeniem. A contrario - umów zawartych na okres ponizej 6 m-cy nie
da
sie w ogóle rozwiązac w drodze wypowiedzenia. (art. 33 K.p)


Ale w poscie jest mowa o trudnosciach ekonomicznych a w tych przypadka umowy
zawarte na czas okreslony moga byc rozwiazane za dwutygodniowym
wypowiedzeniem - art 5 ust 5 ustawy o zwolnieniach grupowych.

Dan

  Umowa na czas okreslony

Ale w poscie jest mowa o trudnosciach ekonomicznych a w tych przypadka
umowy
zawarte na czas okreslony moga byc rozwiazane za dwutygodniowym
wypowiedzeniem - art 5 ust 5 ustawy o zwolnieniach grupowych.


Fakt.
Ale w takim razie jeszcze należałoby ustalić ile osób zatrudnia jej zakład
pracy.
Ponadto - jeżeli zastosują tutaj ten tryb to koleżance będzie przysługiwac
odprawa (ale chyba najmniejsza z możliwych)


  umowa o prace na czas okreslony

zakodował:

No jak to? Rozwiązujesz umowę o pracę, więc art. 30 kp §1 §2


Za wcześnie skończyłeś czytanie, bo dalej jest:
Art. 32. Par. 1. Każda ze stron może rozwi?zać za wypowiedzeniem umowę
o pracę zawart? na:
1) okres próbny,
2) (skre?lony),
3) czas nie okre?lony.

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas okre?lony, dłuższy niż
6 miesięcy, strony mog? przewidzieć dopuszczalno?ć wcze?niejszego
rozwi?zania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Czyli umowę na czas określony można wypowiedzieć tylko przy spełnieniu
łącznie 2 warunków:
1. Umowa na czas 6 miesięcy
2. Odpowiednia klauzula w umowie

  Wypowiedzenie umowy o pracę???????
HOUK !!!!!!!!

Mam pytanko.
Jestem zatrudniony teraz na umowę na czas określony.
Nie pracuję jeszcze pół roku, ale umowa jest na czas powyżej
pół roku.
Chciałbym się teraz zwolnić i złożyłem podanie o zwolnienie
z dniem 31.03.2000r., no i złożyłem je dania 16.03.2000r.
W tym przupadku obowiązuje art. 33 kodesku pracy:
"Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy
niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego
rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem."

Tak więc 2-tygodniowy okres jest zachowany.
Ale teraz moje pytanie:
                    Czy zakład może w tym przypadku odrzucić podanie
                    i musiałbym pracować do końca wcześniej zawartej
                    umowy?????

POZDROWIONKA   PW.

-------------------- contact --------------------

        SMS : http://www.text.plusgsm.pl/sms/    tel. 0603194205
        UIN : 35299529
-----------------------------------------------------

  Wypowiedzenie umowy o pracę???????

Oczywiście że mogą odrzucić.


Podania nie moga odrzucic ! z czego to wnioskujesz ?

Art. 33 kp przewiduje !możliwość! wcześniejszego rozwiązania.
Wymogiem jest klauzula-zapis w umowie o pracę.


Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6
miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania
tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

a koledze chodzi o rozwiazanie z art 30
Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

tak wiec jezeli zlozyl wypowiedzenie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem to po tym
terminie jest wolny

Pozdrawiam TU

  Wypowiedzenie umowy o pracę???????

: Mam pytanko.
: Jestem zatrudniony teraz na umowę na czas określony.
: Nie pracuję jeszcze pół roku, ale umowa jest na czas powyżej
: pół roku.
: Chciałbym się teraz zwolnić i złożyłem podanie o zwolnienie
: z dniem 31.03.2000r., no i złożyłem je dania 16.03.2000r.
: W tym przupadku obowiązuje art. 33 kodesku pracy:
: "Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy
: niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego
: rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem."
:
: Tak więc 2-tygodniowy okres jest zachowany.
: Ale teraz moje pytanie:
:                     Czy zakład może w tym przypadku odrzucić podanie
:                     i musiałbym pracować do końca wcześniej zawartej
:                     umowy?????
:
A czy możliwość wypowiedzenia umowy z 2-tygodnowym wypowiedzeniem była
przewidziana w umowie?
Jeśli tak to pracodawca nie może nic zrobić, nawet gdy nieprzepracowałeś 6
miesięcy. Jeśli nie to nie możesz wypowiedzieć umowy.
[Jarek J.]

  Wypowiedzenie umowy o pracę???????

: Mam pytanko.
: Jestem zatrudniony teraz na umowę na czas określony.
: Nie pracuję jeszcze pół roku, ale umowa jest na czas powyżej
: pół roku.
: Chciałbym się teraz zwolnić i złożyłem podanie o zwolnienie
: z dniem 31.03.2000r., no i złożyłem je dania 16.03.2000r.
: W tym przupadku obowiązuje art. 33 kodesku pracy:
: "Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy
: niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego
: rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem."
:
: Tak więc 2-tygodniowy okres jest zachowany.
: Ale teraz moje pytanie:
:                     Czy zakład może w tym przypadku odrzucić podanie
:                     i musiałbym pracować do końca wcześniej zawartej
:                     umowy?????
:
A czy możliwość wypowiedzenia umowy z 2-tygodnowym wypowiedzeniem była
przewidziana w umowie?
Jeśli tak to pracodawca nie może nic zrobić, nawet gdy nieprzepracowałeś 6
miesięcy. Jeśli nie to nie możesz wypowiedzieć umowy.


No to porażka !!!!!!  :((((((

PW.

  Rozwiazanie umowy o prace a zawieszenie?

Witam
Czyli nei mozna rozwiazac umowy na czas okreslony krotszy niz 6 mies ?


KP
Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę
zawartą na:
1) okres próbny,

2) (skreślony),

3) czas nie określony.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6
miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania
tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wnioskujac a contrario, w umowie na czas okreslony krotszy niz 6 m-cy strony
nie moga przewidziec mozliwosci wczesniejszego rozwiazania za
wypowiedzeniem.

paranoja, jestem wiezniem umowy na czas okreslony...


Nie tylko Ty.Kazdy kto zawiera taka umowe.

co teraz radzisz?


Skoro Ci placa, to przychodz do pracy (lub domagaj sie dopuszczenia do jej
faktycznego swiadczenia-masz takie prawo i zadne "zawieszenie" tego nie
zmieni) i czekaj.Jak Ci dadza dyscyplinarke to sie odwolaj do sadu
pracy.Mozesz tez probowac dogadac sie za porozumieniem stron.

Dan.

  Wypowiedzenie umowy na czas określony a nowa praca!
Pracuję w firmie, gdzie mam umowę o pracę na czas określony do konca grudnia
2003 roku z paragrafem brzmiącym "strony zastrzegaja sobie prawo do
rozwiazania umowy za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem".

Chcę dzisiaj, najpóźniej jutro wypowiedzieć umowę. Od poniedziałku 1
września mam rozpocząć pracę w szkole. I problem. Na chorobowe nie mogę iść,
bo w ZUSie wyjdzie, ze w starej pracy mam chorobowe, a w szkole zaczeli za
mnie płacić pelne skladki w czasie mojego chorobowego.

Mam pytanie. Podobno dwa tygodnie liczy sie od soboty (zgodnie z
przepisami), czyli wolna bylabym dopiero 15.09.? - a pracę mam zacząć 1
wrzesnia. Jeśli nie zacznę przepadnie mi staż który w szkole musi trwać rok.
Co mam zrobić??? Prosze o poradę??

Zostało mi jeszcze 5 dni urlopu.

Pozdrawiam
Adelina

  Rozwiazanie GE Capital
Rok temu mialam przyjemnosc ;-( wziasc komputer na raty. Ktorego i tak nie
ma bo trza bylo sprzedac by bylo na odstepne na nowe mieszkanie.

Praca byla splaty byly regularne, pozniej niestety prace trzeba bylo
zmienic, teraz niestety na umowe zlecenie, splaty zaczely sie z
opoznieniem, 3 ostatnie raty ze splata zaleglej ustalalam z konsultantka, i
splaty byly, na ostatnia jednak sie nie doczekali, minol juz termin
wypowiedzenia, i ostatnio dzwonili jednak na nieszczescie telefon odebral
maz, powiedzial jaka jest sytuacja i ze pracodawca zapowiedzial ze wyplata
moze miec dwutygodniowe opoznienie, niestety tak dlugo czekac nie chcieli i
spytali sie czy mamy nadal komputer, maz powiedzial ze takich informacji
sie nie udziela przez telefon, ci zas powiedzieli ze przyjedzie
przedstawiciel terenowy.

Jak przebiega takie rozwiazanie umowy...? jakie sa tego konsekwencje...?,
straszyli mnie jakims sadem.
Rozumiem ze komputer chcieli zabrac ten ktory byl wziety na raty, jednak czy
moga zabrac inny ktory podarowala rodzina...? potrzebny jest mi do pracy
ktora wykonuje. Czy w ogole musze tego przedstawiciela wpuscic?

  kłopoty w pracy
Mój znajomy ma problem. Pracował jako masażysta. Oficjalnie na 1/8 etatu. Nieoficjalnie
pracował 8 godzin. A płacone miał od klienta. W ostatni poniedziałek postanowił się
porzegnać z pracodawcą. Nie obyło się bez kłopotów. Ma więc kilka pytań:
1. Pracodawca chce by podpisał listę płac. Czy powinien?
2. Pracodawca opłacił kurs. Czy może żądać opłacenia kursu? Nie było żadnego aneksu co do
tego w umowie.
3. Kolega złożył dwutygodniowe wymówienie od 18-tego. Pracodawca chce by wypowiedzenie było od 22-tego
4. kolega jest na 5-cio dniowym L-4. czy powinien przynieść kolejne?
stycznia. Czy powinien się zgodzić?
  Prosze o szybka odpowiedz!
Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Rozumiem to tak, ze jezeli jest to umowa na okres dluzszy niz 6 miesiecy (czas okreslony) to w umowie moze byc, ale nie musi, ze wypowiedzenie tej umowy bdzie z 2tygodniowym wyprzedzeniem.
Czyli jak nie przewidza tego w umowie to znaczy ze tego nie ma. A nawet jak przeiwdza to dotyczy to obu stron, i pracodawcy i pracownika.
  Umowa na czas określony i jej długość
przepisy nic nie mówią o "długości" trwania umowy okresowej jaką jest umowa o pracę na cza określony - może być więc ona zawarta na np. 1 dzień a może być zawarta i nawet na 10 lat.
Należy przy tym mieć na uwadze:
Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 331. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Pozdrawiam
  rozwiązanie umowy na czas określony
Witam, zawarto umowę na czas określony dłuższy niż 6 mies. i umieszczono zapis:"Umowa może zostać rozwiązana przez każdą na zasadach określonych w stosownych przepisach Kodeksu Pracy". Czy taki zapis może być uznany za dopuszczenie rozwiązania takiej umowy zgodnie z Art.33 KP? Bo art.ten dopuszcza możliwość wcześniejszego rozwiązania takiej umowy, ale pod warunkiem umieszczenia w umowie zapisu zgodnego z treścią tego art. . Jeśli go nie ma to umowa rozwiązuje się w ostatnim dniu na jaki zostałą zawrta.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
ula


W mojej ocenie (mając za podstawę liczne komentarze w sprawie) sprowadzał bym się do twierdzenia, że umowę na czas określony zawartą na okres co najmniej 6 m-cy strony mogą rozwiązać jedynie wtedy, gdy zawarły np. w umowie o pracę klauzule dopuszczającą jej rozwiązanie zgodnie z treścią art 33 k.p. (czyli np. zapis: Strony dopuszczają rozwiązanie umowy o pracę przez każdą z nich za dwutygodniowym wypowiedzeniem - art 33 k.p.).
Klauzula jaką podajesz - w mojej ocenie - jest zbyt ogólna i nie spełnia koniecznej przesłanki z art 33 k.p. - klauzuli o dopuszczalności rozwiązania umowy.

Zapis ten może przewidywać rozwiązanie umowy z okresem na jaki została zawarta, za porozumieniem stron. Więc nie do końca jest jasne co strony miały na myśli powołując się na ten zapis.
I znowu ciekawa sprawa dla Sądu Pracy.
  Czy nagrodę z zysku nadleśnictwo może przekazać na fundusz?
A pominąwszy umowy o dzieło, na jaki okres zawierasz umowy o prace Jaka jest roracja w okresie 1 roku


Na 5 lat. W mojej i moich pracowników sytuacji to jest półśrodek ale najlepsze wyjście z sytuacji w wypadku przegrania przetargu. Te umowy umożliwiają ich rozwiązanie z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. A jednocześnie pracownicy mogą otrzymywać kredyty. Rotacja praktycznie ZEROWA.
  problem z pracodawcą
Witam. U jednego pracodawcy przepracowałam 3 lata.
Od września 2005 do kwietnia2008 na pół etatu potem od maja na cały etat. Pracodawca chce ze mną rozwiązać umowę na czas nieokreślony za porozumieniem stron. Uważam iż jest to krzywdzące dla pracownika ponieważ nie dostanie on odprawy .W umowie mam wypowiedzenie dwutygodniowe po czym nie było okresu wypowiedzenia ( do końca pracy został tydzień)
Czy mogę uzyskać odprawę ,ekwiwalent za urlop i 2 dni na szukanie pracy?
Aha i jeszcze jedno
Pracodawca nie likwiduje(zawiesza firmy)ale likwiduje moje stanowisko pracy(zamyka sklep w którym sprzedaję)i nie ma dla mnie u niego juz miejsca pracy.o powino być napisane w wiadectwie pracy? Ja się upieram aby było likwidacja sklepu
dziękuję za odpowiedź
  Jestem zła cz.4
Ale jak to? Dostał wypowiedzenie czy po prostu nie przedłużyli mu umowy od kwietnia i stracił pracę z dniem 31 marca? Umowę o pracę trzeba "zarejestrować" w ciągu 7 dni od jej podpisania więc pracodawca popełnił jakieś tam wykroczenie. Jeśli twój mąż pracował bez umowy i jest w stanie to udowodnić (np listy obecności, podpisane przez niego dokumenty itd) to może to zostać potraktowane jako dorozumiana umowa o pracę na czas nieokreślony. Wydaje mi się, że gdzieś mi się to obiło o uszy lub oczy. Wtedy ma szansę wygrać sprawę w sądzie i dostanie odszkodowanie lub/i przywrócenie do pracy. Tak czy siak korzyść będzie niewielka, bo po tak krótkim okresie należy mu się tylko dwutygodniowe wypowiedzenie, ale zawsze coś - pół pensji do przodu. Ja bym poszła z tym do sądu pracy.
  Wypowiedzenie - art. 33KP
Czy w przpadku zakończenia umowy na czas określony za wypowiedzeniem zgodnie z art. 33KP , pracownikowi przysługuje 2 dni zwolnienia na poszukiwanie pracy ?

Kodeks Pracy
Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
2) 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.
  srutututu peczek drutu
uska, kurcze...a co to miałabybyc za praca??? może jeszcze nic straconego

a co do wypowiedzenia to nawet jam masz dwutygodniowe wypowiedzenie..a watpie przeciez nie podpisywałaś umowy to zawsze możesz dac wymowienie bez obowiazku pracy

[ Dodano: Sro 18 Lut, 2009 20:39 ]
  1
popek303, hej, jestem ciekawa jak wyglada teraz twoja sprawa poniewaz ja jestem w podobnej sytuacji..... najchetniej porzucilabym prace, ale pewnie jakos wytrzymam do czerwca i wiecej mnie tam nie zobacza.
w mojej umowie tez nie jest wyszczegolniona sprawa z dwutygodniowym wypowiedzeniem w zwiazku z tym trzeba to zniesc......
szkola to dziad..stwo
  1
Witajcie, mam pytanie.

Jestem na stażu od września... nie za dobrze czuję się w roli nauczyciela a dodatkowo dostałam fajną ofertę pracy w innym miejscu.

Czytałam swoją umowę i pisze tam czarno na białym, ze zarówno mojego pracodawcę jak i mnie obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Umowę mam oczywiście na rok czyli do końca sierpnia. I tak się zastanawiam... bo już kilka osób mi powiedziało, że dyrekcja mnie nie "puści" i że muszę pracować do czerwca, no to jak to w końcu jest? Mogę złożyć wymówienie czy nie?
  1
Ważna jest umowa -jeśli jest w niej zapis o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, to jak najbardziej można umowę wypowiedzieć. Jeżeli zapisu o wypowiedzeniu nie ma to za zgodą dyrekcji można się starać o wyp. za porozumieniem stron inaczej jest to traktowane jako porzucenie pracy i w papierach będzie o tym wzmianka. Ja niestety nie mam w umowie wzmianki o obowiązującym okresie wypowiedzenia.
  1
Witam! Muszę się upewnić i w związku z tym proszę o pomoc. Jestem nauczycielem kontraktowym i mam umowę na czas nieokreślony. Podobnie jak moja przedmówczyni chcę zrezygnować z pracy, ale jeszcze nie mogę o tym powiedzieć dyrektorowi zanim nie wyklarują się moje sprawy. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli to będzie mi zależało na jak najszybszym rozwiązaniu umowy o pracę. Przeczytałam dokładnie swoją umowę o pracę i znalazłam tam takie zdanie: "Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania powyższej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem". Czy mogę to interpretować w ten sposób, że jeżeli przyniosę dyrektorowi pisemne wypowiedzenie stosunku pracy np. w sierpniu lub wrześniu to okres wypowiedzenia wyniesie tylko 2 tygodnie (co byłoby dla mnie rewelacyjne)????
Proszę o odpowiedź, a nawet błagam:)
  1
"Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania powyższej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem". Czy mogę to interpretować w ten sposób, że jeżeli przyniosę dyrektorowi pisemne wypowiedzenie stosunku pracy np. w sierpniu lub wrześniu to okres wypowiedzenia wyniesie tylko 2 tygodnie

Tak by z tego zapisu wyglądało, ale jest jeszcze zapis w KN:
Art. 27. 1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Więc moim zdaniem w umowie nie mógł się znaleźć zapis o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia. Ale mooże się mylę.
  1
Przeczytałam dokładnie swoją umowę o pracę i znalazłam tam takie zdanie: "Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania powyższej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem".

Tak, dyrektor ukręcił sobie bicz na siebie. Dasz wypowiedzenie, nie sądzę, aby poszedł do sądu. A w razie czego zasłonisz się postanowieniami umowy i nieznajomością prawa, bo pracownik nie musi wiedzieć, że jakiś zapis umowy jest bezprawny. W praktyce nic ci nie grozi. We wrześniu nie przyjdziesz do pracy i już.
  1
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 września 1994 r., I PZP 35/94 (OSNAPiUS 1994, nr 11, poz. 173), w której stwierdził, że: "umowa o pracę zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, w której strony przewidziały dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), może być w ten sposób rozwiązana także przed upływem 6 miesięcy jej trwania." Natomiast umowa na czas określony, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, może zawierać ustalenia stron co do możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 k.p.). Brak tego rodzaju klauzuli w umowie oznacza, że nie podlega ona wypowiedzeniu. Klauzula ta musi istnieć w chwili zawarcia umowy (Uchwała SN z dnia 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94).
  1
Czyli co, nie mogę w żaden sposób wyjść z tej sytuacji, nie mogę rozwiązać umowy?

Chyba nie do końca są zorientowane osoby na tym forum. Otórz jeżeli jestem w takiej sytuacji i muszę z jakiegoś powodu opuścić swój zakład pracy, to mogę rzucić dyrektorowi na biurko podanie z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przymus pracy się skończył, nikt mnie nie zmusi do pracy.
Dyrektor w moim wypadku musi przyjąć moje wypowiedzenie, a co on zrobi w tej sytuacji, to jego broszka.
Od przyszłego roku wchodzi zmiana, że po wypowiedzeniu umowy w trakcie roku szkolnego dyrektor może ukarać naganą takiego pracownika.
  1
Chyba nie do końca są zorientowane osoby na tym forum. Otórz jeżeli jestem w takiej sytuacji i muszę z jakiegoś powodu opuścić swój zakład pracy, to mogę rzucić dyrektorowi na biurko podanie z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Jasne. Podaj jeszcze na to przepis i będziemy przekonani.

Od przyszłego roku wchodzi zmiana, że po wypowiedzeniu umowy w trakcie roku szkolnego dyrektor może ukarać naganą takiego pracownika.

Gdzie można znaleźć projekt tej rzekomej zmiany legislacyjnej? Podaj źródło.
  rozwiazanie umowy o pracę
Z pewnością nie jest to umowa na okres próbny, bo ta mogłaby być najdłużej do 9.09.br.

Jeśli jest to umowa na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i zawiera klauzulę o dopuszczalności jej rozwiązania, to obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Nie ma znaczenia kiedy złożysz wypowiedzenie. Umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w trzecią sobotę po złożeniu wypowiedzenia.

Jeśli umowa jest zawarta na czas do 6 miesięcy, lub dłużej ale nie ma klauzuli o dopuszczalności jej wypowiedzenia, to nie można tej umowy wypowiedzieć.

Możliwe jest tylko jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron.
  zwolnienie lekarskie-ciąża-rozwiązanie umowy o pracę
Dzień dobry,
Jestem zatrudniona na czas określony od 06.01.2003do 31.12.2004.-z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia.Od 7 tygodni jestem w ciązy.Staram się ukryć ten fakt,ponieważ zdaje sobie sprawę, że prawo chroni mnie dopiero od 12 tygodnia ciąży.
Planowałam wytrwać do tego czasu ale moje samopoczucie od tygodnia pogarsza się z dnia na dzień.
Czy jeśli poszłabym teraz na zwolnienie lekarskie, zachowując naturalnie jego ciągłość aż do dnia porodu czy istnieje możliwość,zeby mój szef rozwiązał ze mną umowę o pracę dlatego ze poszłąm na zwolnienie przed 12 tygodniem ciązy?
Pozdrawiam
Agnieszka
  Urlop a wypowiedzenie
Pracodawca nie moze Cie zwolnic na urlopie, musisz przyjsc do pracy. Jaka masz umowe i jesli jest ona zawarta na czas okreslony powyzej 6 miesiecy czy ma klauzule ze mozna taka umowe rozwiazac za dwutygodniowym wypowiedzeniem? Jesli ma taki zapis to jak wrocisz to bez podawania przyczyny pracodawca moze Cie zwolnic. Wszystko zalezy od tego w jaki sposob rozwiaze z Toba umowe.
  ZWOLNIENIE PRACOWNIKA NA PODST.OŚWIADCZENIA
PROSZĘ O POMOC KADROWCÓW.! PRACOWNIK ZOSTAŁ ZATRUDNIONY NA UMOWA O PRACĘ DN.26.08.2002 NA UMOWĘ NA CZAS OKRESLONY DO 28.02.2003R. Z KLAUZULĄ O MOZLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY ZA DWUTYGODNIOWYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA.
DNIA 08.01.2003 PRACOWNIK NAPISAŁ PODANIE O ROZWIAZANIE UMOWY NIE WSKAZUJĄC TRYBU WYPOWIEDZENIA. JAK NALEŻY POSTĄPIĆ CHCAC WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ ZA DWUTYGODNIOWYM WYPOWIEDZENIEM , I KIEDY W TRAKCIE WYPOWIEDZENIA PRACODAWCA MOŻE WSKAZAĆ WYKORZYSTANIE URLOPU ZA CZAS PRZEPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIKA. NADMIENIAM,ŻE PRACOWNIK JUZ DNIA 09.01.2003 NIE STAWIŁ SIĘ DO PRACY.
  ZWOLNIENIE PRACOWNIKA NA PODST.OŚWIADCZENIA
DZIEKI JUREK,ALE DZISIAJ BYŁAM NA SZKOLENIU Z PRAWA PRACY I JUZ SOBIE WYJAŚNIŁAM WSZYSTKO.ROZWIĄZAŁAM UMOWĘ ZA DWUTYGODNIOWYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA.W TYM OKRESIE MAM PRAWO WSTAWIĆ MU URLOP WYPOCZYNKOWY, PO TEJ NOWELIZACJI K.P OD 01.01.2003.URLOP I TAK MU SIĘ NALEŻAŁ ZA CZAS PZREPRACOWANY.NIE BĘDĘ PŁACIŁA MU EKWIWALENTU.
  rozwiązanie umowy o pracę na czas określony
Witam.Mam umowę o pracę na czas określony 7 mcy z klauzulą dopuszczającą wypowiedzenie tej umowy z dwutygodniowym okresem. Umowa kończy się 28/02/2005. Czy muszę ją wypowiadać zachowując 2tyg.okres wypowiedzenia, czy wystarczy poinformować pracodawcę, że nie podpiszę nowej umowy, a zatrudnienie kończy się z ostatnim dniem tej umowy? Z góry dziękuję za pomoc.
  Wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie-pilne
Witajcie pracusie - proszę o poradę w poniższej sprawie: Wczoraj 01.08.2005 przyniósł pracownik podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem złożenia podania tj z dniem 01.08.2005 (pracuje w piekarni przy wypieku pieczywa) Zarząd nie poszedł mu na rekę - odpowiedział pracownikowi,że w związku z trudnością zorganizowania zastępstwa złożone podanie traktuje jako wypowiedzenie umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem zgodnie z zawartą klauzulą w umowie o pracę. Dzisiaj pracownik przyniósł mi zwolnienie lekarskie od chirurga na 10 dni . Dodam tylko ,że sytuacja w zorganozowaniu pracy nie jest przesadzona bo przed 15 drugi pracownik z tej samej zmiany przyniósł takie same podanie ale od niego zwolnienia jeszcze nie mam. Proszę Was wypowiedzcie się jakim trybem i kiedy mogę zwolnić tego pracownika?
  jakie rozwiązanie???
Jeśli pracownikowi wg kodeksu pracy należy się zwolnenie za wypowiedzeniem miesięczne, a w umowie napisano że dwutygodniowe to czy się kieruję??? bo na moje to jest tak, że jeśli przekroczył pół roku i ma na stałe umowę i mimo wszystko ma wpisane, że jest dwu-tygodniówka to postępuję zgodnie z kodeksem pracy...
  odprawa
Jesteśmy zakładem zatrudniającym 102 pracowników. Jeden z nich został zwolniony w marcu z zastosowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny bo umowę o pracę miał na rok. Po prostu przynosił straty dla zakładu(zdarzają się i tacy).Moje pytanie jest następujące:czy powinniśmy mu wypłacić odprawę z tyt. zwolnienia? Wszelkie inne aspekty zostały zachowane czyli wypłacono ekwiwalent za urlop i daliśmy mu 2 dni płatne na poszukiwanie pracy.Niby wszystko OK tylko gnębi mnie ta odprawa. Mówiłam o tym prezesowi ale on powiedział że nic takiego mu się nie należy. A co Wy o tym sądzicie?Proszę o podanie konkretnego przepisu. Z góry dziękuję.
  czas określony- wypowiedzenie
w umowie na czas określony zawartej na okres powyżej 6 m-cy można zawrzeć klauzule o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
zgodnie z kodeksem pracy (z wyłaczeniem sytuacji powyżej) NIE MOŻNA wypowiedzieć umowy zawartej na czas określony.
  wypowiedzenie
Jeśli masz umowę na czas określony, to kończy się ona z datą zawartą na umowie. Nie musisz dawać żadnego wypowiedzenia. Klauzula, o której piszesz jest po to, gdyby któraś ze stron (Ty bądź pracodawca) chciała wcześniej zakończyć umowę i skorzystać w tym wypadku z możliwości skróconego okresu wypowiedzenia (w przypadku umów zawartych na okres powyżej 6 miesięcy).

Biorąc pod uwagę fakt, że mamy marzec, nie sądzę że chciałabyś skorzystać z takiej możliwości. Gdybyś złożyła teraz wypowiedzenie, to rozpocznie ono bieg najwcześniej 13 marca, dodaj do tego 2 tygodnie wypowiedzenia - to raptem skończy się ono 3 dni przed datą zakończenia na umowie. Nie opłaca się.

Co do 2 dni (bądź 3 - zależne od długości okresu wypowiedzenia) na poszukiwanie pracy, to należą się one wówczas, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę, a okres wypowiedzenia jest conajmniej dwutygodniowy.
  Kto wypowiada umowę o pracę?
Jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim do 05.07. Pracuję w firmie na czas
określony dłuższy niż 6 miesięcy.Po powrocie do pracy spodziewam się że
pracodawca wypowie mi umowe o pracę. Chciałbym go uprzedzić i sam
wypowiedzieć umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Czy mogę wysłać
pocztą do pracodawcy zawiadomienie że to ja chcę się zwolnić za
wypowiedzeniem i dalej iść na zwolnienie?
Myślę że tak jest lepiej ponieważ gdy się pojawię w pracy to pracodawca sam
mnie zwolni na wypowiedzeniem i nakaże mi wykorzystanie dni urlopu za które
nie dostanę pieniędzy.
  Kto wypowiada umowę o pracę?
Właśnie, dlaczego nie dostaniesz pieniędzy ? Pracodawca może wysłać Cię na urlop wypoczynkowy, którego okres zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu Twojego zatrudnienia. Jeżeli na umowie o pracę dłuższą niż 6 miesięcy jest klauzula art.33 KP / każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę o pracę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia/ więć jak widzisz może to zrobić każda ze stron. Możesz oczywiście to zrobić po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.A wtedy z urlopem jest tak jak napisałam. A pieniądze Ci się należą, to rzecz święta.
Pozdrawiam
  SWEDWOOD Chlastawa- "Zakład Pracy" czy "Obóz
Aneks NIE!

Wypowiedzenie TAK.

Zależy jaką masz umowę i ile czasu pracujesz w firmie.

Jeśli masz umowę na czas określony, to pewnie istnieje w niej klauzula o dopuszczalności rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie zmieniające to zaproponowanie na piśmie nowych warunków, które będą obowiązywać po tym okresie.

Ciekawostką jest, że gdyby pracodawca nie umieścił w umowie na czas określony trwającej dłużej jak pół roku klauzuli o dopuszczalności rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, to umowa taka byłaby nie do rozwiązania. Rozwiązałaby się sama z upływem okresu, na który została zawarta, ale pracodawca nie mógłby jej skrócić – a co najciekawsze również zmienić. (zmienić wynagrodzenia)

Życzę wszystkim długich umów na czas określony z maksymalnymi stawkami wynagrodzenia, w których zapomniano napisać o wypowiedzeniu!

Ale schodząc na ziemię - jeśli masz umowę na czas nieokreślony to okresy wypowiedzenia- wg kodeksu pracy:

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pozdrawiam
  problem z firmą i wypowiedzeniem
pod koniec maja przyjełam się do nowej pracy; w lipcu potrzebowałam 2 tyg wolnego, ze względu na obowiązkowy wyjazd z uczelni; firma uparła się, że dadzą mi urlop płatny, ale ze względu na to, że przepracowałam tylko miesiąc, to płatnego uropu należało mi się tylko bodajże 2 dni, więc firma dała mi ten dwutygodniowy urlop na wyrost (nie mam juz do końca roku żadnego urlou, nawet na żądanie);
pierwsza umowa kończy mi się w sierpniu, i nei chcę jej przedłużać; czy jeśli nie podpsałam żadnej deklaracji, ze będę tam nadal pracowała do końca grudnia, to czy mogę mieć problemy ze zwolnieniem?
proszę o pomoc!!
  konczenie stosunku... [pracy]
Jako pracownik mozesz prawie wszystko.
Najlepiej zacznij od podania o rozwiazanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Jezeli Ci to pracodawca podpisze i wyrazi zgode (np. dzisiaj), to dziekujesz mu ladnie i sobie idziesz (np. juz jutro).
Jezeli nie podpisze - to skladasz wypowiedzenie (przy dwutygodniowym okresie takie wypowiedzenie rozpoczyna swoj bieg w piatek (05.12) pomimo zlozenia go w poniedzialek (01.12), a konczy w sobote (20.12)) i albo idziesz na urlop (jednak pracodawca nie musi Ci go udzielic, moze zaslaniajac sie waznym interesem firmy wyplacic Ci ekwiwalent - zazwyczaj kontrol PIP-y do tego za duzo sie nie czepia) lub isc na zwolnienie lekarskie i w drugiej firmie pracowac na czarno do czasu umowy (pracodawca moze okazac sie uporczywie zlosliwa bestia i podac anonsik do ZUS-u, ze u niego w zakladzie przedstawilas zwolnienie, a u innego pracodawcy jestes w stanie pracowac).
Ostatecznie mozesz zawsze nie przyjsc po prostu do pracy, co bedzie tzw. ciezkim naruszeniem obowiazkow pracownika i w takiej sytuacji dostaniesz papier o rozwiazaniu stounku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Znaczy wyleje Cie na zbita twarz. Jezeli nie masz podpisanych zadnych papierow o odpowiedzielanosci materialnej (i tym podobnych), to moze Cie w nos pocalowac. Jezeli masz, to moga byc problemy.
Bez wzgledu na forme rozwiazania stosunku pracy ekwiwalent za niewykorzystany urlop musi Ci zawsze wyplacic.
Powodzenia.
  wypowiedzenie a zasiłek chorobowy
Witam!
22 maja podpisałam umowę o pracę na okres próbny 3 miesiecy, niestety wczoraj dostałam wypowiedzenie dwutygodniowe i kompletnie podłamałam się. Głowa mi pęka nie przerwanie i chyba nerwy siadają nie wiem co robić, ja chyba powinnam zgłosić się do psychiatry!
Pomozcie co robic w tej sytuacji!
Prosze!
  praca w tesco - porażka ?
Dobra, już wszystko u mnie się wyjaśniło.
Dostałem ofertę pracy w Tesco w Bedford pod Londynem. (nie wiem czy to dobrze czy źle:)

Czy możecie mi moi drodzy emigranci(i nie tylko) powiedzieć:

Pracuję w Tesco, pewnego dnia decyduje się skończyć współpracę z tymże przedsiębiorstwem. Pani w informacji powiedziała mi, że jest okres dwutygodniowego wypowiedzenia i nie robią mi żadnych problemów.

Wiadomo jak to pani w informacji rekrutacyjnej doradzi...

Czy moglibyście mi powiedzieć, jak naprawdę jest z rezygnowaniem z tej pracy? Co jest wtedy z mieszkaniem(zdecydowałem się na mieszkanie oferowane przez tesco)? W Faq napisane jest, że rozwiązując umowę z Tesco rozwiązuje się ją również z firmą wynajmującą mieszkanie.

Gdzieś w necie czytałem, że ktoś z tego mieszkania w tesco nie mógł się wyprowadzić, bo nie zgodzili się jego współlokatorzy. Nie wiem do końca jak to jest, ale chyba nie pracując już w tesco nie mogę korzystać z ich mieszkania?

Czy ktoś zetknął się z podobnymi problemami?

z góry dziękuję za odpowiedź!
  co mozna
:cry: witam serdecznie co mozna zrobic pracownikowi sluzb bhp jesli wypowiedzial umowe na czas okreslony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i poszedl na zwolnienie lekarskie poniewaz pracodawca nie chcial podpisac rozwiazania umowy za porozumieniem.


Niby kto ma coś "zrobić" temu pracownikowi? I jak to jest z tym zwolnieniem? Myślałem, że powodem zwolnienia może być zły stan zdrowia uniemozliwiający pracę, a tu okazuje się, że lekarze dają zwolnienia, bo pracodawca nie chce czegos tam podpisać... Ciekawe...
  Wypowiedzenie umowy , jak rozwiązać ???
Komentarz do art. 33 kodeksu pracy (Dz.U.98.21.94), [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Zakamycze, 2002, wyd. II.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jest możliwe, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki: jest ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz strony przy jej zawieraniu przewidziały dopuszczalność rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33). Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, iż porozumienie dopuszczające wypowiedzenie może być zawarte także w trakcie obowiązywania umowy (uchwała z dnia 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94, OSNAPiUS 1994, z. 8, poz. 126). Według tego Sądu wypowiedzieć można nie tylko po upływie 6 miesięcy trwania umowy, lecz także przed tym terminem (uchwała z dnia 7 września 1994 r., I PZP 35/94, OSNAPiUS 1994, z. 11, poz. 173). Można zastrzec dłuższy okres wypowiedzenia, albowiem jest to korzystniejsze dla pracownika (art. 18) i powoduje większą stabilizację stosunku pracy, a ta stabilizacja należy do istoty umowy zawartej na czas określony.
  Potrącenie od wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia
Witam Serdecznie
Chciałbym przedstawić moją sytuację. Około półtora miesiąca temu wyrządziłem szkodę w powierzonym mieniu na kwotę w/g kosztorysu z dn 27.02 ok 2200 zł brutto. Moje wynagrodzenie wynosi ok 2000 brutto (1400 netto). Obecnie wypowiedziano mi umowę i jestem na dwutygodniowym okresie wypowiedzenia wykorzystując zaległy urlop. Pracodawca chce odebrać całą należną mu kwotę. Czy może to zrobić jeśli jestem na wypowiedzeniu ? Mam na myśli czy może zabrać mi całą lutową wypłatę oraz część marcowej ? Podczas normalnej pracy zdaje się że może tylko połowę i nie przekraczając wypłaty minimalnej. Ale jak to się ma w moim przypadku ?
Proszę o pomoc
  Zawierając umowę na czas określony zapomniałeś o klauzuli
Zawierając umowę na czas określony zapomniałeś o klauzuli dopuszczającej jej rozwiązanie za wypowiedzeniem? Dodaj ją aneksem

Strony mogą w okresie trwania umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Uchwała SN z 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94

Pełny artykuł przeczytasz tutaj:
Zawierając umowę na czas określony zapomniałeś o klauzuli dopuszczającej jej rozwiązanie za wypowiedzeniem? Dodaj ją aneksem
  nieobecność pracownika
Mam baaaardzo pilne pytanie-prosze o pomoc.
Mam w firmie pracownika, którego szefostwo postanowiło zwolnić. Wczoraj został wezwany na rozmowe i powiedziano mu, że bedzie z nim rozwiązana umowa o pracę jesli nie zmieni postawy-do przemyslenia. W dniu dzisiejszym pracownik nie przyszedł do pracy a w ciagu dnia zadzwonił, informując, że nie mógł przyjść i prosi o wypisanie 1 dnia urlopu ( przy czym w tym roku, mając 20 dniowy wymiar urlopu prac.ten wykorzystał juz 13 dni). Szefostwo wyraziło ustna zgodę. W piątek(bo jutro swięto-wolne) pracownik zapowiedział, że normalnie stawi się do pracy. Wtedy też szefostwo zamierza wreczyć mu wypowiedzenie z dwutygodniowym okresem wypowiedz.zgodnie z umową. Obawiamy sie jednak, że pracownik przyniesie zwolnienie L-4. I moje pytania: Czy jesli nie pojawi sie w pracy o godz. 7 rano a my wyslemy mu natychmiast poczta wypowiedzenie bedzie zgodne z Kp? Wydaje mi się, że nie bo prac. ma dwa dni na powiadomienie o chorobie. I drugie pytanie-jesli pracownikowi do końca czerwca teoretycznie należy się 10 dni urlopu a wykorzystał juz wiecej a my zamierzamy go zwolnić to możemy mu na dzisiaj dac urlop?
  Urlop 1/2 etatu
Anita czy nie sądzisz, że sprawa wypowiedzenia jest kwestią "do dogadania" między pracownikiem a pracodawcą?Np. pracownik ma zostać zatrudniony na czas nieokreślony,poprzednie okresy zatrudnienia wynoszą więcej niż 3 lata-pracownik "dogaduje się" z szefem,że umowa o pracę zawierać będzie zapis,że długość okresu wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie a nie 3 miesiące

Witaj Krzysztofie,
wprawdzie pytanie kierujesz do Anity, niemniej chciałabym zwrócić Twoją uwagę na zapisy kp..
Przepisy kodeksu pracy z góry określają długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
Odpowiednio umowa na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, podlega ustawowo rozwiązaniu z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. W treści umowy strony mogą zawrzeć klauzulę dłuższego okresu wypowiedzenia, natomiast nie ma możliwości skrócenia go.
W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy.
Tak więc pracownik pracujący dla danego pracodawcy do dwóch lat, ma przez ustawodawcę zagwarantowany miesięczny okres wypowiedzenia.
Natomiast pracownik pracujący więcej niż dwa lata u danego pracodawcy jest chroniony trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
W obu przypadkach można zastosować wydłużony okres wypowiedzenia, który zostaje zapisany w umowie o pracę, jednakże nigdy okres ten nie może być krótszy niż ten gwarantowany przez ustawodawcę.
  Okres wypowiedzenia Pracy, Pilne
Witam Wszystkich !:)

Jeżeli jestem zatrudniona na czas określony i w danej firmie przepracowałam prawie cztery lata to jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje.Nadmieniam pierwsza umowa była na okres próbny 3 miesiące następna na 3 lata i obecna na 4 lata. Na umowie o pracę mam napisane że strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy przez każdą nich za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

Bardzo proszę o odpowiedź ;)
Pozdrawiam !:)
  szkoła podoficerska, a świadczenia
Temat ten przerabialiśmy w szkołach już przy pierwszym naborze. Niestety ponieważ w szkole pełnić będziesz służbę jako kandydat na żołnierza zawodowego wiele świadczeń z tego tytułu nie będzie ci przysługiwało w tym również to o które zapytujesz.
Jeżeli natomiast chodzi o rozwiązanie umowy o pracę to musisz to zrobić z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a odprawa zależna jest od stażu pracy. Jeżeli chodzi o niewykorzystany urlop to pracodawcy raczej rzadko za niego płacą. Wolą wysłać pracownika na urlop w trakcie wypowiedzenia lub zapisać w świadectwie pracy jaka jego część nie została wykorzystana.
  LINGUISTICS W KRAKOWIE
no cóż.... odpowiem dokładnie dopiero jak zobaczę tą"minimalną" umowę choć nie sądze, by różniła się od tej tutuaj zaprezentowanej a zatem:jeśli po przyjeździe na miejsce okaże się, że nie spotkasz się z tym pracodawcą, albo nie podejmiesz tej "dwutygodniowej" pracy, bo nie będzie ona zgodna z ustalonymi warunkami, to wypowiedzą umowę i zażadają odszkodowania bo mają prawo wg umowy. Tam nic nie ma o tym, że można się wycofać jeśli warunki nie będą ok Ja nikogo nie zniechęcam do wyjazdu, ale z tą firmą bym się nie wybrała. Na negocjacje umowy bym nie liczyła, zabezpieczyć się też nie ma jak (no... jedyne wyjście nie podpisywać nic).Może dadzą umowę żeby się zastanowić. Jeśli zamieścisz ją tutaj to zerknę co i jak;)Z drugiej strony, jeśli masz tam kogoś, na kogo można liczyć, zajrzałabym na dublinek.net i tam czegoś poszukała. Linguistic to duże ryzyko, ale wybór jest Twój Ze swojej strony przemyślę jeszcze sprawę potem bo dziś jestem padnięta i nie myślę wielowymiarowo:-?
  PRAWA PRACOWNICZE
:arrow: witam mam dwa pytania jesli złozyłem uszefa podanie ozwolnienie za porozumieniem stron a z okresem dwutygodniowego wypowiedzenia a obowiązuje mnie ustawowo miesiąc to czy po upływie tych dwóch tygodni muszę złożyc jakieś pismo.CZY jest jakis określony czas w ktorym powinienem otrzymać odpowiedz od żłożenia wypowiedzenia.Pozdrawiam


To jest kwestia ugadania. Jesli np. ktos ma umowe na czas nieokreślony do wypowiedzenie powinno być z 3miesięcznym wyprzedzeniem. Jak wiemy chyba nigdzie sie tego nie stosuje. Jesli chodzi o nasza stacje to jest kwestia ugadania z kierownikiem. Może powiedziec ci wprost, że puści cie dopiero za 3 tygodnie, moze powiedziec, że puści cie za 2 tygodnie. Ja w tym roku na PEPie powiedziałem kierownikowi, że jak będe odchodził to bardzo bym prosił o 2 tygodniowy okres wypowiedzenia albo nawet krótszy.
Jesli zatem obowiązuje cie miesiąc to pogadaj z szefem czy może cie puścić po 2 tygodniach do innej pracy. Powinien sie zgodzic, jeśli oczywiscie nie macie deficytu pracowników co w wakacje jest akurat normalką.
  Wolne dni na poszukiwanie pracy
W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego
przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dni wolne na poszukiwanie pracy są udzielane przez pracodawcę na wniosek pracownika. Fakt ten ewidencjonuje się w Ewidencji czasu pracy jako nieobecność usprawiedliwiona (na podst. dostarczonego wniosku pracownika podpisanego przez pracodawcę). Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w związku z tym nie pomniejsza się wynagrodzenia zasadniczego i nie wykazuje się tego jako przerwy w opłacaniu składek.
  Ostatnia wypłata...
Witam
Interesuje mnie pewna sprawa,może ktoś z was będzie mi mógł pomóc...a więc tak,umowe o prace miałem zawartą na czas określony do 16 czerwca 2009 roku.Jednak 4 maja dostałem dwutygodniowe wypowiedzenie tj.do 16 maja.Na wypowiedzeniu nie ma powodu zerwania ze mną umowy jednak wiem ,że powodem jest nierobienie nadgodzin co wykracza poza kodeks pracy,ponieważ z umowy wywiązywałem się w 100%(od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie).Obiło mi sie o uszy ,że przysługuje mi jedna wypłata do przodu jednak niewiem czy to prawda?Jeśli ktoś mógłby mi pomoc byłbym bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam
  Likwidacja zakładu - odprawa
Witam

Pracuje w firmie X od ok 6 miesięcy. Firma została przejęta i od kwietnia oficjalnie jest nowy właściciel. Problem polega na tym że nowy właściciel postanowił zlikwidować przejętą firmę ale do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy wypowiedzeń (wydaję mi się że z dniem 1 kwietnia powinniśmy dostać nowe umowy bądź wypowiedzenia). Ogłoszono że zakład będzie istniał jeszcze do końca kwietnia i zaproponowano nam nową pracę (150 km od dotychczasowego miejsca pracy). Czy jeżeli odrzucę ich propozycję będę mógł po rozwiązaniu umowy przez pracodawce starać się o odprawe która mi przysługuje w formie miesięcznego wynagrodzenia? Czy ma na to wpływ w jaki sposób zostanie rozwiązana umowa (za porozumieniem stron bez 2 tyg wypowiedzenia lub z dwutygodniowym)? Z góry dziekuję za odpowiedź
  Wypowiedzenie umowy na czas określony
Oczywiście 18 października 2008r, gdyż wypowiedzenie jest złożone we wtorek,a zastosować należy wypowiedzenie dwutygodniowe kończące się w sobotę. Gdyby umowa rozwiazała się 11 października, to nie byłoby 2 tygodni, dlatego umowa ta za wypowiedzeim może się rozwiązać w dniu 18 października 2008r. Należy pamiętać o możliwości wczesniejszego rozwiązania umowy o pracę. czyli przed 18 października 2008r. o ile pracodawca wyrazi zgodę na skrócenie długości wypowiedzenia lub pracownik wyrazi zgodę o ile z taką propozycją wystąpi pracodawca do pracownika, jak również można taka umowę rozwiązać wczesniej w trybie porozumienia stron.
  Kochani potrzebuję rady!
Nie rozumiem czegoś takiego jak "firma nie chce się zgodzić na moje odejście" - Poprostu jeśli ktoś się chce zwolnić to zanosi wypowiedzenie umowy o pracę. Jeśli była to umowa na czas nieokreślony okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące od pierwszego dnia następnego miesiąca. Więc lepiej zanieść np. 30 albo 31 Jeśli umowa była zawarta na czas określony to okres wypowiedzenia jest chyba dwutygodniowy.
A tak poza tym to jeśli firma Cię ceni i nie chce abyś ich opuściła to myślę, że to dobra furtka do zdobycia podwyżki i zostania w starej firmie
A coś takiego jak "pewna" praca nie istnieje. W życiu są tylko dwie rzeczy pewne: podatki i to że się kiedyś umrze
  umowa o pracę wypowiedzenie
Jakie możliwości ma pracodawca zatrudniający poniżej 20 pracowników, jeżeli jeden z nich składa sobie dzisiaj wypowiedzenie umowy o pracę z dniem dzisiejszym i nie odchosdzi go jakiś tam okres wypowiedzenia jaki go obowiązuje. Dodam że pracownik pracuje w tej firmie od 08,08,2005r. więc obowiązuje go dwutygodniowy okres wypowiedzenia. A co jeżeli jutro na to wszystko dostarczy mi zwolnienie lekarskie od wczoraj. Czy po zakończeniu umowy o pracę pracodawca nie płaci mu wyn.chor.? Czy 30 dni do nabycia prawa do wypłaty wyn.chor. liczy się kalendarzowo czy nr od 08.08-08,09.?
Jakie możliwości ma pracodawca z takim delikwentem? pomóżcie proszę !!!!
ala
  umowa o prace
Umowa na czas określony 3 m-ce nie może mieć klauzuli o dwutygodniowym wypowiedzeniu, chyba, że jest to okres próbny a nie czas określony, wówczas kodeksowy termin wypowiedzenia to 2 tygodnie.
W czasie zwolnienia lekarskiego i tak pracodawca nie wypowie umowy, więc ulegnie ona rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta. (ROZWIĄZANIU - nie wygaśnięciu). Powyżej 33 dni zwolnienia płaci ZUS i zwolnienie lekarskie wykraczające terminem poza okres zatrudnienia, zakład pracy przesyła również do ZUS.
  Wypowiedzenie- zwolnienie
Pracodawca powinien był podać Tobie przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Nie można od tak po prostu zwalniać pracownika w trybie dyscyplinarnym nie podając powodu takiej decyzji

nie mniej jednak myślę sobie, że te Wasze listy rozminęły się gdzieś po drodze i pracodawca wysłał Tobie świadectwo pracy zanim otrzymał Twoje zwolnienie lekarskie (pewnie potem będzie się tłumaczył, że w jego mniemaniu porzuciłaś pracę)

nie martwiłabym się tym, że pracodawca może nie odebrać Twojego listu - najważniejsze, że miał możliwość zapoznania się z treścią przesyłki.

mam tylko jeszcze jedno pytanie: mówisz o dwutygodniowym wypowiedzeniu, czyli mam rozumieć, że masz zawartą umowę na czas określony z klauzulą dopuszczającą możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, czy tak?
  Wypowiedzenie zgodne z Art. 33 KP
Czy to prawda - jeżeli przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidują dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem to istnieje jakiś przepis ,że owe wypowiedzenie musi być złozone w jakimś konktetnym terminie tj. na koniec tygodnia (w sobotę), czy też w ostatnim dniu miesiaca???
  wypowiedzenie warunków umowy-jaki okres wypowiedzenia??
Art.37 KP :W okresie co najmniej 2 tygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy,z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.Wymiar zwolnienia wynosi: 2 dni robocze-w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 3 dni robocze-w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia,także w przypadku jego skrócenia na podstawie art.36.1
  nieuczciwe wypowiedzenie z pracy
mam umowe o prace od 1grudnia do konca lutego. 31stycznia po zakonczeniu pracy, moj przelozony-dyrektor ds. transportu poinformowal mnie ustnie ze od jutra tj.1szego lutego przychodzi na moje miejsce ktos inny i ze moge nie przychodzic juz do pracy. Od tamtej pory jestem na zwolnieniu lekarskim, kiedy zanosilem zwolnienie chcial zebym podpisal sie pod wypowiedzeniem ale odmowilem i powiedzialem ze jak wroce ze zwolnienia. Chcialem sie dowiedziec czy to bylo zgodne z prawem, ze mimo iz mialem jeszcze umowe i w zasadzie obowiazuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia pracodawca moze zatrudnic nowego pracownika na moje miejsce? I czy ma prawo mi nie placic za okres wypowiedzenia jezeli sam odmowil mi pracy(a ma taki zamiar)? Czy ma prawo przeniesc mnie na sile na inne stanowisko< pewnie bylo by to zamiatanie itp.> na ktore ja nie chce sie zgodzic.. a w umowie o prace mam napisane ze moje stanowisko to operator kop-ład? Czy na wypowiedzeniu powinien byc spsob rozwiazania umowy? I czy jak juz podpisze wypowiedzenie to czy bede mogl ewentualnie dochodzic swoich praw przed sądem czy to juz bedzie za pozno? Prosze o pomoc!
  praca w niedzielę, urlop
pracuję w hiperhali u prywatnego pracodawcy na pasażu.jestem na wypowiedzeniu, rozwiązanie umowy z dniem 23.07.05 /dwutygodniowe/ wypowiedzenie złożyłam ja.umowa na cały etat na czas określony odnawiana przez cztery lata bez przerwy.pracuję po 12 godz. - w jednym tygodniu - poniedziałek,środa,piątek,sobota,niedziela,tj.58 godz. w następnym - wtorek,czwartek tj.24 godz.czy pracodawcza jest zobowiązany zapewnić dzień wolny za przepracowaną niedzielę? w niedzielę pracuję 10 godz.ile przysługuje mi urlopu za okres od stycznia do 23.07.05?
  wypowiedzenie dwutygodniowe
Jeśli chce wypowiedziec pracownikowi umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zapis w umowie o prace był tak) , to jesli dzisij to zrobie to kiedy nastapi rozwiazanie 15.04.2005 jak to zapisac .Prosze o jakiś przykład jak napisac takie wypowiedzenie i jakie daty musza byc.Wiem ze takie wypowiedzenie leci od soboty .Dzieki pozdrawiam goraca
  WYPOWIEDZENIE
Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę zostały określone w art. 30 i następnych K.p. Pracodawca rozwiązując stosunek pracy powinien przestrzegać następujących reguł:

1/oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę Bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie oraz powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy,

2/w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo o rozwiązaniu umowy o pracę Bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy,

3/wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jest możliwe tylko w razie spełnienia przesłanek wymienionych w art. 33 K.p., tj. jeśli przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

4/okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
  Wypowiedzenie warunków umowy o pracę- pilne !!!
Prosze o poradę w nastepującej sprawie:

Mam zatrudnione pracownice na 1/4 etatu.
Umowa zawarta jest na czas określony powyżej 6-ciu misięcy z mozliwościa dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.
Od 01 października chće pracownicy zmienić warunki pracy i płacy tzn.
podwyzszyć etat na 3/4, oraz oczywiście wynagrodzenie.
Czy powinnam zastosować okres wypoiedzenia 2 tygodniowy?
i teraz drugie pytanie jeżeli chće aby nowe warunki umowy obowiązywały od 10.2005 to czy mogę wypowiedzenie dać od 19.09.2005 01.10.2005r( konczy się w sobotę)a połowa okresu wypowiedzenia przypada na dzień 26.09.2005r Czy tak może być????
dziekują za podpowiedz
3 pytanie dotyczy rozliczenia urlopu wy[poczynkowego .
Pracownica wykorzystała urlop za cały 2005r na 1/4 etatu
czy w tym momencie należeć się będzie jej dopoełnienia za 3/4 etatu od X-XII 2005
Za 1/4 etatu wykorzystała 56 godz ( 26 x 1/4 etatu=wymiar urlopu w roku 7 dni x 8 godz= 56 godz)
czyli jeszcze powinna dostać udzielone : dla 3/4 ETATU- 160 godzin za cały rok, a za m-ce od X-XII - 40 godz tj. 5 dni - 16 godz ( 2 dni) wykorzystane na 1/4 etatu tj. 3/12x7=2 dni czyli 16 godz.
czyli na 3/4 etatu przysługiwać jej bedzie jeszcze 24 godziny urlopu.
bardzo proszę o sprawdzenie czy tak jest dobrze
  PILNE-Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
Zawarłam umowę o pracę z pracownikiem na czas określony dłuższy niż 6 m-cy
z zastrzeżeniem art.33 k.p.
Moje pytanie brzmi:
- czy dając pracownikowi wypowiedzeniem z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w dniach od 13 do 17 grudnia br termin rozwiązania umowy będzie 01.01.2005 r.
(w sobotę), czy 31.12.2004r.( w piatek).
Jak interpretować art. 30 par. 2' w tym przypadku ?
"okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca".

Z góry dziękuję.
  zwolnie z pracy !!!
Pracodawca zwalnia pracownika z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ( umowa na czas określony ). Czy jeżeli pracownik otrzymał zwolnienie w dniu dzisiejszym to okres wypowiedzenia zaczyna biec z dniem dzisiejszym czy z pierwszym dniem następnego miesiąca ?? Jaki paragraf Kodeksu Pracy reguluje tą sprawę. Dziekuję za odpowiedź.
  pracownicy
Wiem,ze to miało być do konca czerwca, ale jeszcze zapytam. Czy w aneksach (uzupełnianiu) umów o pracę zawartych przed 1 maja mogę np. dopisać o wypowiedzeniu dwutygodniowym? Większość pracowników mam zatrudnionych na czas nieokreslony, więc wypowiedzienie miesiac lub trzy. Słuchy chodzą,że paru chce sie zwolnic. Mogę w tych aneksach zmienić okres wypowiedzenia? Czy gdzies w internecie znajdę jakies wzory tych nowych umów czy powinno sie je samemu potworzyc? O mobbingu i równouprawnieniu też pisać?
  umowa na czas określony
Jest to normalne wypowiedzenie, nie musisz podawać przyczyny i musisie kończyć w sobotę.

Kodeks pracy-Art30 § 2/1/. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:
1) okres próbny,
3) czas nie określony.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.
orzeczenia sądów
wzory
Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia

Wypłacasz ekwiwalent za urlop jeżeli pozostał, urlop oczywiście proporcjonalny.

PS

Rafał. Co oznacza wyraz prywaciarz i jak należy pisać ciężko???

Pozdrawiam
  Art. 411. § 2.KP
Czy Art. 411. § 2.KP "W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem" - mogę wpisać na świadectwie pracy jako podstawę prawną rowiązania stosunku pracy? Dokładnie na świadectwie pracy chcę to ująć tak: Przyczyna rozwiązania stosunku pracy: za wypowiedzeniem przez pracodawcę z zachwaniem okresu wypowiedzenia zgodnie z Art. 411. § 2.KP.Czy będzie prawidłowo?
  ROZWIĄZNIE UMOWY O PRACĘ
Mam podpisana z pracodawca umowe o prace do konca 2005 r. w umowie jest klauzule o mozliwosci rozwiazania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, ja jednak chcialbym natychmiast roziwazac umowy-czy moge napisac pismo o rozwiazaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli jest umowa na czas okreslony????????pozdrawiam
  sprawy kadrowe ............................................
Każda umowa o pracę na czas określony powyżej 6 miesięcy może zawierać art. 33 KP, mówiący o możliwości rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Pamiętaj, że teraz jesteś zobowiązany do umowy o pracę dołączyć Informację dla pracownika sporządzoną w oparciu o art. 29 KP./ jeżeli nie masz obowiązku ustalenia regulaminu pracy/. Tak jak pisze Julka, umowy zaczynają się liczyć po 1 maja 2004.
Pozdrawiam.
  Rozwiązanie umowy o prace
Jestem zatrudniony w firmie X na okres 1 roku.W umowie mam napisane, że mogę rozwiązać umowe z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.Chciałbym rozwiązać umowe z natychmiastowym okresem wypowiedzenia. Czy to jest możliwe? Zważając, że mój pracodawca łamie prawo pracy( zmusza mnie do wykonywania czynności, których nie mam wpisanych w zakres obowiązków pracowniczych- jestem doradcą klienta a musze pracować na magazynie bez żadnej odziezy roboczej ,szkolen BHp itd.) Prosze o pilną odpowiedź.
  Porzucenie pracy przez pracownika a urlop wypoczynkowy piln
Zatrudniam a właściwie zatrudniałam pracownika, który dostał wypowiedzenie umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu.
Umwa trwać miala do 16 lutego. Ostatni dzień w pracy był 31 stycznia. Nie powiadamiając mnie ani o chęci wykorzystania urlupu pożucił pracę .Moje pytanie jest nastepujące: jak rozliczyć urlop proporconalny za 2008r?( jego wymiar w roku to 20 dni)
Skoro w lutym nie bedzie go w pracy czy za ten miesiąc należy mu liczyć? skoro nie świadczy pracy
Będę wdzieczna za jakąkolwiek podpowiedz w tej kwesti
Czy w liscie obecności powinnam wpisywać nieobecność nieusprawiedliwona w każdym dniu pracującym kiedy go nie ma?Jak to rozliczyć na świadectwie pracy, a może mogę wszesniej rozwiazać z nim umowę skoro ją pożucił
  Wypowiedzenie pracy
Art. 30. § 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Jeśli dziś złożysz wypowiedzenie (dwutygodniowe), to te dwa tygodnie miną 9 października, ale biorąc pod uwagę powyższy zapis, okres wypowiedzenia nastąpi dopiero w najbliższą sobotę po upłynięciu tych dwóch tygodni, czyli de facto 15 października. Do tej daty jesteś cały czas pracownikiem.
  umowa na czas określony-wypowiedzenie
Wypowiedzenie nie mówi nic o winie. Wina (ciężkie naruszenie obowiazków przez pracownika lub pracodawcę) ma znaczenie przy rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Odpowiednio art. 52 i art.55 kodeksu pracy. Umowa na czas określony winna być zawarta na dłużej niż 6 miesięcy aby można było rozwiązać ją z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Oczywiście warunkiem nieodzownym jest umieszczenie w niej stosownej klauzuli. powodzenia :)
  WYPOWIEDZENIE
I) Pracownik ma zawarta umowę od 01-06-2004 do 31-12-2004. W dniu 20-09 wypowiedział nam umowę o prace z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Moim zdaniem jest żle wypowiedziane ponieważ okres wypowiedzenia kończy się w niedzelę a nie w sobotę. Co o tym sadzicie. Moim zdaniem umowa powinna być wypowiedziana z data 19-09 czy mam rację? II) Prosz eo weryfikacje wyliczenia urlopu należnego temu pracownikowi jeśli zatrudniony jest u nas na pełnym etacie i to jest jego pierwsza praca w karierze. : 20/12 = 1,666 *3 miesiace przepracowane = 5 dni urlopu tj 40 godzin .DZIĘKUJĘ
  WYPOWIEDZENIE
To będzie mały przekręt, bo trzeba będzie antydatować, ale skoro tak chcecie, to już Wasza sprawa ;) W zasadzie nie trzeba podawać daty 19.09, wydtarczy: Rozwiązuję umowę o pracę zawartą w dniu....01.06.2004r. z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu....02.10.2004r. Takie wypowiedzenie musi być datowane i złożone co najmniej 17.09.
  WYPOWIEDZENIE
Jeśli można włączyć sie do dyskusji, to:

- kodeks przewiduje możliwość rozwiązania umowy o prace na czas określony dłuższy niż 6 m-cy. Jeśli dobrze licze, to ta umowa jest zawarta tylko na 6 m-cy. Nie może być zatem wypowiedziana, pomimo że ma taki zapis. Równie dobrze do umowy zawartej na np 3 m-ce można byłoby wstawić zapis o możliwości jej rozwiązania i co ? Czy według Was można byłoby ją rozwiązać ?

- jeśli chodzi o wypowiadanie umów, tych które można wypowiedzieć, to nie jest ważna data złożenia tego wypowiedzenia, choć musi być złożona przed rozpoczęciem się biegu wypowiedzenia ale zapis z którym dniem ją sie wypowiada Np z dniem 20.09. złożone zostało wypowiedzenie umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia,to jegobieg rozpoczyna się od najbliższej niedzieli i kończy w sobotę za 2 tygodnie czyli 9.10.

- w kwestii urlopu wypoczynkowego są dwa tematy:

1) wymiar - ten pracownik (zakładając, że wypowiedzenie uznamy za skuteczne) na dzień rozwiązania umowy będzie miał "przepracowane" 4 m-ce więc 1,67 x 4 = 6,68 dnia co wynosi 6 i 2/3 dnia co daje 48 + 5:30 = 53 i 0,5 godziny.

2) urlop, czy ekwiwalent - to zależy od pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu ale tylko wówczas, gdy jest to urlop zamieszczony w planie urlopów. W przypadku urlopów pozaplanowych, wybór należy do pracodawcy. W okresie wypowiedzenia pracownik jesrt zobowiązany wykorzystać urlop, jeśli pracodawca mu go dzieli
  Umowa, rozwiązanie, urlop
I) Chce wypowiedzieć umowe o prace za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ta zawarta jest na okres od 01-10-2004 do 30-04-2005. Czy poprawnie sformułuje pismo: Pismo z datą 15-10-2004 (piatek) Rozwiązuję umowę o pracę zawartą na czas określony od dnia 01-10-2004r. do 30-04-2005r. z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 30-10-2004r. Czy tak bedzie poprawnie? II) I ile należeć mi sie bedzie urlopu? W tej firmie pracuję od 12-07-2004 do 30-10-2004. Zatrudniona jestem na 1/2 etatu. To moja pierwsza praca. Skończyła technikum 5-letnie. Dziękuję
  Jakie wynagrodzenie?
Z dniem 1 czerwca 2004 roku zostałem zatrudniony na umowę o pracę na czas
okreslony dłuższy niz 6 miesięcy. W umowie tej jest klauzula o mozliwości
rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia przez
każdą ze stron.
Po 14 czerwca poszedłem na zwolnienie lekarskie, które trwa nadal az do dnia
dzisiejszego. Wczesniej byłem zatrudniony u innego pracodawcygdzie
wykorzystałem 26 dni chorobowego. Ten stosunek pracy ustał 29 maja.
Nie podalem obecnemu pracodawcy, że byłem tam zatrudniony i że właśnie 26 dni
choroboqwego wykorzystałem.
Czy obecny pracodawca wypłacając mi wynagrodzenie za czas choroby uwzgledni
owe 26 dni chorobowego juz wykorzystanego w tym roku (chociaz o nich nioe
wie)?, czy dopiero bede miał płatne chorobowe po tzw. okresie wyczekiwania
tj. 30 dni czy dopiero od 1 lipca bede miał prawo do zasiłku chorobowego od
pracodawcy przez kolejne 33 dni?
Czy ZUS poinformuje obecnego pracodawce, że już w tym roku wykorzystałem 26
dni chorobowego?
Pozdrawiam
  JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ???
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony co do zasady jest niedopuszczalne. Natomiast przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli taka właśnie umowa została zawarta, to należy pamiętać, że uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Do umowy o pracę zawartej na czas nie określony zastosowanie mają ustawowe okresy wypowiedzenia.
  wypowiedzenie z dłuzszym terminem !!!!! pomocy
Mam pytanie, czy mogłam dać pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z okresem dłuzszym jak dwa tygodnie.
Wyjaśniam,że mam zawarte z pracownikiem umowę o pracę z możliwością dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.
Chciałam być w porządku wobec pracownika, dlatego też uregulowałam z nim wszystkie formalności takie jak urlop.
Dlatego mam pytanie czy mogłam dać pracownikowi wypowiedzenie wsześniej jak na dewa tygodnie przed rozwiązaniem umowy. dla przykładu: umowa rozwiązać ma się w sobotę 14 maja br, ale poniewaz pracownikowi należy się urlop proporcjonalny za przepracowany okres w 2004r orac urlop zaleły za 2003r, dlatego też od dnia 13 kwietnia do 30 kwietnia przebywał na urlopie. Czy z datą udzielenia pracownikowi urlopu tj. 08 kwietnia mogłam mu udzielić również wypowiedzenia, mimo że okres ten będzie dłuższy jak dwa tygodnie???
Sprawa naprawdę pilna!!!!!
  pryijeem pracownika i okayao sie ze jest w ciazy
Jeżeli do końca okresu próbnego lub czasu określonego będzie w ciąży więcej niż 3 miesiące to musi zostać u ciebie do dnia porodu lub do końca czasu określonego w umowie o pracę.Urlopu wychowawczego nie musisz dawać (jeżeli to jest długi czas określony-niektóre umowy pisze się na parę lat)a po porodzie lub przed porodem jeżeli nie będzie zwolnienia lekarskiego tylko tzw. skierowanie na urlop macierzyński - dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę i pani idzie do pośredniaka.
  czy w sobotę mogę oddać pismo o rozwiązaniu umowy o pracę
Jutro (czyli 26.03-sobota) jest w firmie, w której pracuję- dzień pracujący, chciałabym rozwiązać z mym pracodawcą umowę o pracę,mam dwutygodniowy okres wypowiedzenia w związku z tym mam pytanie: czy ten czas będzie liczył się od dnia jutrzejszego... Wiem ,że jeśli zrobiłabym to dziś to okres wypowiedzenia zakończył by mi się 9 kwietnia, niestety dziś nie mogłam tego zrobić. Czy zatem mogę jutro wręczyć mojemu pracodawcy wypowiedzenie??? Jeśli tak to czy czas wypowiedzenia będzie naliczany od jutra? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę przy okazji wszystkim spokojnych świąt!!!
  podstawa prawna a tryb rozwiązania umowy o pracę
Moniczko wystarczy napisać < Kodeks Pracy art. 33. Ten artykuł dokładnie informuje, że stosunek pracy został rozwiązany za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, przy zawartej umowie o pracę na czas określony, dłuzszy niż 6 miesięcy.Jest tu obojętne kto wypowiada umowę o pracę : czy pracownik, czy pracodawca.
  zwalnianie pracownika
Jeżeli to jest umowa o pracę na czas określony powyżej 6 m-cy, to można ją rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem, bez podania przyczyny. Inne umowy rozwiązujemy kodeksowo. A powód wypowiedzenia: zbyt duża absensja chorobowa, która dezorganizuje pracę w firmie, lub brak umiejętności pracy w zespole współpracowników, która komplikuje oraz dezorganizuje pracę w firmie, lub utrata zaufania do pracownika ( w tym przypadku mile widziane wcześniejsze uwagi lub upomnienia na piśmie)
  Kadrowcy pomóżcie
Witam wszystkich. Moje pytanie brzmi: czy zawierając umowe o prace na czas nie okreslony można zawrzeć w niej klauzule o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, czy to będzie miało moc prawną zwłaszcza że w kodeksie pracy są wyszczególnione okresy wypowiedzenia uzależnione od okres zatrudnienia u danego pracodawcy.
  Kadrowcy pomóżcie
Pytanie było: czy zawierając umowe o prace na czas nie okreslony można zawrzeć w niej klauzule o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, czy to będzie miało moc prawną zwłaszcza że w kodeksie pracy są wyszczególnione okresy wypowiedzenia uzależnione od okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Odpowiedź brzmi: Nie można, bo to by oznaczało, że w czasie trwania całej umowy okres wypowiedzenia miałby wynosić 2 tygodnie, a jest to niezgodne z k.p.

Informację o długości trwania ewentualnego okresu wypowiedzenia zawierają tylko umowy na czas określony dłuższy niż 6 m-cy. Pozostałe umowy nie zawieraja informacji o okresie wypowiedzenia. Powiadamia o tym informacja, która pracownik otrzymuje do 7-miu dni od zawarcia umowy.
  inofmacja dla pracownika art.29kp
Napisałam pracownikowi informację o podstawowych warunkach pracy. Jak się przyjmował to okres wypowiedzenia miał 1 tydzień, co też było ujęte w tej infomracji. Teraz dostał umowę o pracę na czas określony, ale z długościa wypowiedzenia 2 tygodnie. Czy jeśli jest informacja w umowie o prace, że strony przwieduja możliwość rozwiązania umowy o prace za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia czy muszę pisać jeszcze raz tą infomrację o podstawowych warunkach pracy, jeśli nic poza okresem wypowiedzeia nic się nie zmieniło???
Dziękuję za odpowiedź
  wypowiedzenie podczas urlopu
witam po dlogiej nieobecnosci.

mam pytanie dotyczace wypowiedzenia umowy o prace.
kolega jest zatrudniony na umowe o prace, chce zlozyc wypowiedzenie
problem polega na tym ze jest aktualnie na urlopie a 01-10-2006 chce podjac prace u innego pracodawcy.
obowiazuje go dwutygodniowy okres wypowiedzenia. sprawdzilem kodeks pracy i nigdzie nie znalazlem przepisu mowiacego o wypowiedzeniu umowy o prace podczas urlopu. wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest brane jako ostatecznosc (maloprawdopodobne ze pracodawca sie na to zgodzi)

interesuje mnie czy kolega moze zlozyc wypowiedzenie przebywajac na urlopie. wiem ze jest jakis przepis zabraniajacy tego ale nie jestem pewien czy dotyczy on pracodawcy czy pracownika.
  wypowiedzenie umowy przez pracownika
Kazik Kazikowski zam. 00-777 Kazikowo Dolne 5............Zakład Produkcji odpadów radioaktywnych sp. z o.o. w Atomowie.......Niniejszym z dniem............wypowiadam umowę o pracę zawartą na czas od.......do........ ......zachowując dwutygodniowy okres wypowiedzenia, co oznacza, że z dniem ............. umowa o pracę przestanie obowiązywać.

Data...............podpis................
  WYPOWIEDZENIE- pilne
Jezeli uwowę zawarto do końca 2005 r z klauzulą możliwości rozw. za dwutygodniowego wypowiedzenia , czy pracodawca chcąc wypowiedzieć pracownikowi umowę za dwutygodniowym wyp. musi podać przyczynę , jeżeli tak to jaką i co wpisać na świadectwie pracy. / Pracodawca stracił zaufanie do pracownika ? Proszę o pomoc.
  Wypowiedzenie umowy a chorobowe
Art. 411

§ 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§ 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Odszkodowanie przysługuje pracownikowi w związku z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, co tutaj nie ma miejsca.

Odprawa zaś obowiązuje tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.
  rozwiązanie umowy o prace...
Hejka

Podjąłem prace w firmie 01.08.2005 od razu na czas nie określony.

14.11.2005 dostałem "rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem", brzmi tak:

Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu 01.08.2005 z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 03.12.2005 r.

---ciach , dalej brednie o przyczynach ekonomicznych...

- chodzi o te dwa tygodnie, które są praktycznie 3-ma tygodniami, czy to jest zgodne z przepisami ?

- i czy ten okres wypowiedzenia nie powienien być dłuższy ?
  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron- przeniesienie na
w kodeksie pracy jest spodób rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
Pracownik zgłosił się dzisiaj do mnie i wypowiedział umowę, jednak prosił czy mogloby być w świadectwie pracy napisane, że to pracodawca wypowiada umowę na mocy porozumienia stron.i w tym ommencie mam problem
Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas określony z mozliwością dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.
jakie w takiej sytuacji bedą konsekwencje
1) czy pracownikowi należy się urlop proporcjonalny za przepracowany okres w 2005r
2)czy nalezy się odprawa w związku z rozwiązaniem umowy( zatrudniam 21 osób)
3)czy należą się dni wolne na poszukiwanie pracy( gdzieś czytałam że tylkoa wniosek pracownika)
Dodam że w chwili obecnej 0d 29 marca do 9 kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, czy w tym momencie może być rozwiązanie za porozumieniem jeżeli jest nieobecy w pracy?
jak wyglada sprawa jeżeli on napisze wniosek o rozwiazanie umowy za porozumieniem stron.
Z jego rozmowy myslam się jednak że to chodzimu jednak o to że to porozumienie ma nastąpić pomiedzy naszym a jego przyszłym zakładem pracy
Jak w takim momencie wygląda sprawa papierkowa.
Czy jeżeli zakład go przejmnie to czy odemnie nalezy mu się urlop proporcjonalny za przepracowany okres??/

Bardzo proszę o pilną poradę, ponieważ jutro rano ma się zgłosić a ja chciałabym mieć wszysko wyjaśnione

dziękuję bardzo
  rozwiązanie umowy na czas określony
Iwcia nie masz racji. Piter napisał, że jego umowa została zawarta na okres 5-ciu miesiecy. Takiej umowy nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Klauzula o możliwości rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być zawarta tylko w umowie zawieranej na czas dłuższy niż 6-ć miesięcy - mówi o tym art. 33 kodeksu pracy. Umowę na czas określony zawartą na czas krótszy niż 6-ć miesięcy można rozwiązać, jak każdą dowolną umowę o pracę, jedynie za porozumnieniem stron. Jeśli więc dogadasz się z pracodawcą, to może uda Ci się nawet rozwiązać umowę z dnia na dzień.
  zwolnienie pracownika
Pracownik mial zawarta umowe o pracę do dnia 30-09-2004. Złozył u nas wypowiedzenia z dwutygodniowym wypowiedzeniem umowy. Jednakże ze jego umowa o prace była zawarta na czas 2,5 miesiąca umowe nie mógł wypowiedzieć, dostał wyjaśnienie od nas na piśmnie informującym go o tym. Jednakże od 01-09-2004 do dnia 30-09-2004 nie zjawił sie w pracy. Szef kazał mi cały miesiąc wypisac mu na liście obecności NIEOBNECNOŚC NIEUSPRAWIEDLIWONA i wyliczyc ekwiwalent nalezny. Watpliwości nachodza mnie poniewaz na świadectwie pracy na dzień końca umowy tj. 30-09-2004 chce mu napisac rozwiązanie w trybie art. 52. 1 tylko czy prawo pracy mu na to pozwala? . Jesli tak to czy nie powinniśmy najpierw napisać jakieś pismo typu Rozwiązuje z panem umowę o prace bez wypowiedzenia i napisac dlaczego. Czy włąściwie szef postępuje. ?
  rozwiązanie umowy - prosze o pomoc
Mam umowe o prace, gdzie przypada dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Od 26 marca dostałem pracę za granicą wiec złożyłem wypowiedzenie u pracodawcy za porozumieniem stron z dniem dzisiejszym. Czy pracodawca może żadać podpisania dokumentu, że przez rok nie podejmę pracy na terenie Polski u konkurencji oraz zwrotu 3 miesięcznego wynagrodzenia? Jakie mogą być tego skutki?
  •Czy zdążę wypowiedzieć umowę pracodawcy?
Chcę złożyć pracodawcy wypowie3dzenie umowy o pracę z dwutygodniowym okresem
(taka klauzula jest umieszczona w umowie o pracę). Obecnie jestem na
zwolnieniu lekarskim i niechciałbym juz wracać do pracy. Czy moge wysłać
pocztą listem poleconym, że to ja chcę rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?
Chciałbym z datą najbliższej soboty tj.od 17 rozpocząłby się bieg
wypowiedzenia. Mam prośbę spodziewam się, że mój list nie dotrze do soboty do
głównej siedziby firmy czy w związku z tym nawet jeśli dotrze po termienie
np.19.07 czy będzie uwzględniony przez pracodawce (chyba że w międzyczasie
poinformuje firme telefonicznie).

Co powinno zawierać takie pismo: date rozpoczęcia i zakończenia biego
wypowiedzenia i co jeszcze?
Czy pracodawca może się niezgodzić na wypowiedzenie przeze mnie pracy?
Na co muszę uważać wysyłając do pracodawcy takie pismo?
Pozdrawiam
  Ekwiwalent za urlop
każda umowa może być rozwiazana na podstawie porozumienia stron. Nie rozumiem okreslenia "poinformowalam pracodawcę o odejsciu" na jakiej podstawie i z jakim dniem? czy to jest dwutygodniowe wypowiedzenie-jeżeli tak to musi kończyć sie w sobote jeżeli umowa była zawarta na czas określony, jeżeli na podstawie porozumienia stron- to może być rozwiązana z dniem ostatniego. Z wypowiedzi wynika ,że to jest pierwsza praca. W takim razie przysługuje ekwiwalent za połowę wymiaru urlopu, część została rozliczona w poprzedniej firmie.
  Pracownik dostał wypowiedzenie i porzucił prace
Witam Wszystkich.Mam problem dostał pracownik wypowiedzenie 29.09 (dwutygodniowe) Praktycznie powinna umowa rozwiązac sie 14.10.Osoba przyszła do pracy tylko 2 i 3.10 i od tej pory nie pokazała sie w pracy.Co powinnam teraz zrobic.Czy pisac rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i dopisac porzucenie pracy?Czy tylko za wypowiedzeniem.Kiedy powinnam wysłac swiadecwto w sobotę? (nie pracuje nasz zakład) w poniedziałke jak wysle tgo nic sie tez nie stanie.Prosze o pomoc.Kilka razy ten pracownik juz nawalił dlatego dostał wypowiedzenie,
  Czy można zmusic pracownika do wziecia urlopu?
Pracownicy skończyła się wczoraj czasowa umowa o pracę. Nie chce jej dalej zatrudniać, ponieważ złamała parokrotnie regulamin i straciłam do niej zaufanie. Nie znajde z dnia na dzień nowego pracownika, więc mam taki plan: dam pani umowe jeszcze na miesiąc, a w połowie miesiąca jej powiem że ma wykorzystac bieżący urlop, i jak pójdzie na ten urlop(do końca miesiąca) to następnego dnia na jej miejsce wejdzie nowa pracownica, a starą na koniec miesiąca poinformuję, że nie dostanie nowej umowy.
Pytanie, czy tak mi wolno zrobić. Nie moge starej pracownicy w tej chwili powiedzieć, że pracuje ostatni miesiąc, bo z zemsty coś ukradnie lub zniszczy.
Czy ona może mi odmówić pójścia na urlop? Jaki paragraf KP pozwala mi wysłać ja na urlop wbrew jej woli?
Myślałam tez o takiej możliwości, żeby jej dać umowę na 1 miesiąc z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia, ale jakie by ono mogło byc,dwutygodniowe? No i powód wypowiedzenia, te jej przewinienia zaistniały jakiś miesiąc temu, no i czy łamanie regulaminu(niepisanego, tylko ustnego-zatrudniam mniej niż 20 osób) może być powodem zwolnienia?
  Czy można zmusic pracownika do wziecia urlopu?
ponieważ nie możesz zmusic pracownika do wykorzystania urlopu bez jego zgody, ja bym zrobiła tak. Napisałabym nowa umowę na czas określony np na 3 miesiące ( żeby nie było podejrzeń) z klauzulą że umowa może być rozwiązana bez podawania przyczyn za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze strom, potem po jakimś czasi dałabym wypowiedzenie i w tym czasie możesz wysłać pracownicę na urkop. Jest to jedyny sposób żeby wysłać pracownika na urlop, bez jego zgody, bo w czasie wypowiedzenia masz takie prawo. Potem normalnie umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia.( i to wcale nie po upływie trzech miesięcy jakby sugerowała umowa o pracę :):)) Nie wiem czy wystarczy ci tego okresu wypowiedzenia żeby wykorzystała cały urlop, ale kawałek napewno. Za reszte , niestety, ekwiwalent. Kto sie ze mną zgodzi?
  Ciąża
Jestem w ciąży koło 4 tygodnia.Mam umowe na czas określony do końca lipca.

1.Czy jeśli pojde od teraz na zwolnienie lekarskie to czy pracodawca będzie musiał mi przedłużyć umowe czy wygaśnie z dniem 31.07 lipca i przejde na świadczenia z ZUSu. Będe mogła być na zwolnieniu 182dni płatne 100% płacy a potem mogę się starać o świadczenie rehabilitacyne czy ono jesli mi przyznają to też jest płatne 100%. Czy trudno będzie mi je dostać, czy to formalność?

2.Czy jeśli pójde na zwolnienie po trzecim miesiącu na zwolnienie lekarskie to muszą mi przedłużyć umowe czy wygasa tak jak w poprzednim przypadku, bo tak słyszałam, że nie muszą skoro nie jestem zdolna do pracy w momencie wygaśnięcia. teoretycznie musiałabym pracować do ostatniego dnia żeby mi przedłużyli umowę do dnia porodu.

3. Czy jeśli będę pracować i nic nie będą wiedzieć o ciąży i dadzą mi wypowiedzenia to czy dwutygodniowy okres wypowiedzenia muszą cofnąć jak dostarcze zaświadczenie że jestem w ciąży bez względu na to czy to będzie przed trzecim czy po trzecim miesiącu?
  Nagłe wypowiedzenie umowy o pracę.
Mam pewien problem. Otóż pod koniec lutego otrzymałem od pracodawcy umowę o pracę na czas określony - 2 lata, do 2010 r. Wczoraj zupełnie z zaskoczenia dowiedziałem się od menadżera obiektu w którym pracuję, że muszą się ze mną rozstać. Tym bardziej mnie to zdziwiło, gdyż wcześniej nie miałem żadnej kary, nagany, nawet nie byłem wzywany do biura dyrektora czy menadżera by otrzymać jakąkolwiek reprymendę za popełnione w pracy błędy. Dano mi do wyboru, albo sam rezygnuję i to według menadżera miało mi się bardziej opłacać, czy zostaję zwolniony ze "wszystkimi tego konsekwencjami". W umowie mam taką klauzulę, że "praca w równoważnych normach czasu pracy, strony umowy dopuszczają możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia - art. 33 kp.". W związku z tym mam sporo wątpliwości czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem i czy zostałem przez pracodawcę należycie poinformowany o mojej sytuacji, prawach i możliwościach, z których mogłem skorzystać. Zgodziłem się pracować do końca czerwca. Czy należy mi się jakaś odprawa z racji tak nagłego wypowiedzenia i czy może głupio zgodziłem się samemu złożyć wypowiedzenie ?. Wcześniej miałem umowę na okres 3 miesięcy od listopada do połowy lutego.

Z góry dziękuję za rady i pomoc.
  Wypowiedzenie umowy na czas okreslony.
Witam,
Proszę o radę lub potwierdzenie mojego rozumowania.
Wczoraj otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia i niby wszystko jest w porządku, ja jednak mam pewne wątpliwości.
Otóż pierwszą umowę z pracodawcą zawarłem na czas określony od 01.07.08 do 30.09.08.
Druga umowa (nie aneks) zawarta została ponownie na czas określony od 01.10.08 do 30.09.09.
Obie umowy mają klauzulę o możliwości rozwiązania umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
W treści wypowiedzenia pracodawca informuje mnie o rozwiązaniu umowy zawartej w dniu 01.07.2008, czyli pierwszej umowy o pracę, która jeśli dobrze rozumuję z mocy prawa wygasła 30.09.08.
Wydaje mi się, że pracodawca popełnił błąd i wypowiedział umowę, która już nie ma mocy prawnej od 30.09.08, a ja w dalszym ciągu pozostaję w stosunku pracy na podstawie drugiej umowy zawartej 01.10.08.
Prośba o radę, co powinienem zrobić? Do końca miesiąca, czyli przez okres wypowiedzenia jestem na urlopie, czy powinienem 1 lutego stawić się do pracy i czekać na kolejne wypowiedzenie, czy też wypowiedzenie pracodawcy jest skuteczne, a może powinienem napisać odwołanie do Sądu Pracy?
  kradzież ? dokonana przez pracownika
Witam ,
mam następujący problem : pracownik ma umowę na czas określony do dnia 19.01
, od dzisiaj jest na dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim . natomiast w pracy
nie ma go od 28.12 ( wolne dni ) . Problem polega na tym , ze wziął 28.12 ze
sklepu coś co jest na wyposazeniu i kosztuje 500 zł , miał oddać następnego
dnia i naturalnie nie oddał .Dowiedziałam się o tym przypadkiem 29.12 ,
dzisiaj dowiedziałam się , ze kierownik sklepu o tym wiedział , ale nie
powiedział .... Ręce opadają po prostu . Według mnie pracownik mnie
zwyczajnie okradł , pomijam fakt ze sprzęt , który zabrał potrzebny jest do
działalności sklepu i w zasadzie powinnam kupić zeby był . Chciałabym
odzyskać pieniadze za ten sprzęt , mam naturalnie fakturę na niego , no i
świadków ,ze wział i nie oddał . Poza tym chciałabym zwolnić go bez
zachowania okresu wypowiedzenia na skutek cięzkiego naruszenia obowiązków
pracowniczych , nie wiem tylko do końca jak to zrobić .Mam taki plan : 1)
wystawić naganę z datą 29.12 ,2) zgłosić jutro kradzież na policję , 3)
zwolnić go z datą 29.12.12003 , 4) przy pensji za sgrudzień  czyli 10.01
potrącić kwotę za sprzęt czyli 490 zł . Dodam , ze to dosyć delikatna rzecz

w domu i czy za 2 dni nie będę musiała kupować nowej . Wymówienie wysłałabym
jutro , no i nie wiem , czy mogę tak zrobić bo on jest teraz na zwolnieniu ,
ale data byłaby grudniowa . Nie wiem tez , jak odzyskać od niego pieniądze ,
czy trzeba jakiś specjalny dokument i generalnie nie upieram się przy
policji ale wtedy miałabym podkładkę , ze coś zgineło . Dodam , ze to jest
pracownik z którym miałam juz problemy . Byłabym bardzo wdzięczna za
sugestie i porady praktyczne i ocenę czy mój plan jest zgodny z prawem i co
ewentualnie muszę w nim zmienić .
Naprawdę proszę o pomoc , bo sytuacja jest dosyć skomplikowana i muszę
szybko podjąc decyzję .
Dziękuję z góry wszystkim zyczliwym osobom , które zdecydują się mi pomóc .
Pozdrawiam serdecznie
Iwona
  Czy pracownik zatrudniony przez os. upoważnioną
nie wiem czy zauważyłeś ale ja jestem na czas określony kótszy jak 6
miesięcy (od 6.V do 5.IX).
A kodeks pracy mówi:

Art. 30. [Rozwiązanie umowy o pracę]
§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu
wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu
wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego
okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za
wypowiedzeniem.
§ 2.1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub
miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w
ostatnim dniu miesiąca.
§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu
umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez
wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca
wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej
rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o
przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Art. 31. (skreślony).

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32. [Wypowiedzenie umowy o pracę]
§ 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o
pracę zawartą na:
1) okres próbny,
2) (skreślony),
3) czas nie określony.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu
wypowiedzenia.

Art. 33. [Wypowiedzenie umowy na czas określony]
Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6
miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego
rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Zatem mi tylko przysługuje porozumienie :(

  prawo pracy[...]

  Podstawą  pierwszego stosunku pracy który Pani nawiązała nie mogła być umowa na okres
próbny , gdyż w takim przypadku Pani pracodawca byłby zobowiązany przedstawić Pani
ofertę pracy na czas nieograniczony - także przypuszczam iż była to umowa na czas
określony (proszę to sprawdzić).


Panie Antoni, gdzie pan wyczytał takie rewelacje? W KP jest powiedziane:

Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas
określony lub na czas wykonania określonej pracy.
§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o
pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.
Art. 25[1]. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest
równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie
określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na
czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między
rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie
przekroczyła jednego miesiąca.

Przy czym umowa na okres próbny nie jest umową na czas określony. Zatem
po okresie próbnym można jeszcze 2 x podpisać umowę na czas określony i

innego) na czas nieokreślony.

które Pani podała wynika iż do tego nie doszło (związanie stosunkiem pracy następuje po
pierwszym przystąpieniu do pracy).


:o
a to z czego wynika?

 Mimo wszystko uważam iż może Pani bez jakichkolwiek problemów (nawet jeżeli podpisała
Pani już umowę) nieprzystąpić do pracy 22.04 i moim zdanie nie poniesie Pani
konsekwencji .


IMO jeżeli umowa jest podpisana to jest wiążąca. Jeżeli jeszcze leży u
sekretarki, to wyproś uniej i wrzuć do niszczarki. Takiej umowy nie
można wypowiedzieć (dotyczy to zarówno Ciebie jak i pracodawcy), chyba,
że jest zawarta na 0,5 roku i masz w niej klauzulę o możliwości
wypowiedzenia:

Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o
pracę zawartą na:
1) okres próbny,
2) (skreślony),
3) czas nie określony.
______!!!!!!! nie ma tu wymienionej umowy na czas określony!!!!!!______
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.
Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6
miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego
rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Czyli jak będą chcieli, to nie wypuszczą Cię zbyt szybko (tylko
porozumienie stron lub porzucenie) :(

  Umowa na czas okreslony

zupełnie nie znam na umowach: czy przy umowie na czas określony firma może
ją zwolnić, jeśli nie mają jej nic do zarzucenia? Koleżanka nie chce
rozwiązania za porozumieniem stron, chyba że będą jej wypłacać pensję do
czasu wygaśnięcia umowy (tak już się zdarzyło w jej poprzedniej firmie).


Zasadniczo umowy na czas określony się nie rozwiązauje w drodze
wypowiedzenia. Istanieje taka możliwosc jedynie w odniesieniu do umów na
czas określony zawieranych na czas dłuższy niż 6 m-cy - ale wówczas w umowie
o pracę nalezy zastrzec, że mozna ją rozwiązać za dwutygodniowym
wypowiedzeniem. A contrario - umów zawartych na okres ponizej 6 m-cy nie da
sie w ogóle rozwiązac w drodze wypowiedzenia. (art. 33 K.p)

Nie podałaś jak długo Twoja kumpela jest zatrudniona. Myslę jednak, że w
każdym przypadku najlepszym rozwiązaniem dla niej byłoby poczekać aż umowa
wygaśnie (czyli do stycznia 2004.) Rozwiązanie umowy za porozumieniem byłoby
opłacalne jedynie wówczs, gdyby wraz z ustaniem stosunku pracy dostała
wynagrodzenie za pozostały okres -a nawet powinna wydębić cos więcej
powowłujac się na blizej nieokreślone straty zwiazane z z utratą pracy
niejako przed terminem (wzięty kredyt albo i co...).

Krótko mówiąc - nie dawać się, nie podpisywac niczego w tej chwili - jezeli
nie zaoferują niczego ponad to co i tak dostaniepracując do stycznia. Uważać
na podkładane świnie (dyscyplinarka). W każdym przypadku zwolneniea w tej
chwili - sad pracy (sprawa raczej wygrana)

Marek Świtała
-----------------------------------------------------
www.lexpress.pl - o prawie nie (tylko) dla prawników

  Przekręt w pracy (krótka historia)
Chciałem się zwolnic z pracy za porozumieniem stron w trybie
natychmiastowym , ale przełozony powiedział ze nie moge sie w taki
sposob zwolnic , tylko z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
A więc w dniu 26.11.2003 złożyłem zwolnienie pisemne z okresem
dwutygodniowego wypowiedzenia bo tak mogłem się zwolnić bo miałem taką
umowę.Miałem jeszcze urlop nie wykorzystany więc od 27-go chciałem iść
na urlop po czym moje zatrudnienie wygasło 13.12.2003. Po rozmowie
przełożony zgodził się na to ze bede sobie mogl isc na urlop i
zastepstwo za mnie zalatwi.W dniu 01.12.2003 wyjechałem do pracy w innym
mieście i moj pech ze zapomniałem wypisać wniosku o urlop. Zapomniałem o
tym wniosku dlatego ze ustnie bylo wszystko zalatwione.
Przelozony wezwał moją zone aby sprostowac sprawe i powiedzial zeby

nazwiskiem bo tak jej kazał. Oto co sie stalo:
1.Przelozony powiedzial ze jak nie napisze takigo pisemka to bede mial
dyscyplinarne za to ze nie wstawilem sie do pracy 27-go.
2. Wpisal mi urlop od polowy listopada do 26-go listopada bez mojego
podpisu na wniosku urlopowym a wtedy byłem w pracy poniewaz widnieja na
liscie obecnosci moje podpisy. Zona tez wniosku nie podpisywala.
3. Za listopad dostalem połowe wyplaty , bo reszta to stwierdzil ze
niezwrocilem ciuchy robocze i musial pokryc to z moich pieniedzy. Tez
nic nie podpisywalem odnosnie ciuchow.

Czyli jestem stratny ze bylem w pracy caly miesiac a mam wpisamny urlop
od polowy bez mojego podpisu ani wniosku o urlop , a druga rzecz to
starta za jakies szmaty co by mi bylo szkoda podloge zetrzec nimi.

Co radzicie ? pojsc do sadu pracy ???
Czy co robic ???

pozdrawiam
Wieslaw

  Przekręt w pracy (krótka historia)

Chciałem się zwolnic z pracy za porozumieniem stron w trybie
natychmiastowym , ale przełozony powiedział ze nie moge sie w taki
sposob zwolnic , tylko z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
A więc w dniu 26.11.2003 złożyłem zwolnienie pisemne z okresem
dwutygodniowego wypowiedzenia bo tak mogłem się zwolnić bo miałem taką
umowę.Miałem jeszcze urlop nie wykorzystany więc od 27-go chciałem iść
na urlop po czym moje zatrudnienie wygasło 13.12.2003. Po rozmowie
przełożony zgodził się na to ze bede sobie mogl isc na urlop i
zastepstwo za mnie zalatwi.W dniu 01.12.2003 wyjechałem do pracy w innym
mieście i moj pech ze zapomniałem wypisać wniosku o urlop. Zapomniałem o
tym wniosku dlatego ze ustnie bylo wszystko zalatwione.
Przelozony wezwał moją zone aby sprostowac sprawe i powiedzial zeby

nazwiskiem bo tak jej kazał. Oto co sie stalo:
1.Przelozony powiedzial ze jak nie napisze takigo pisemka to bede mial
dyscyplinarne za to ze nie wstawilem sie do pracy 27-go.
2. Wpisal mi urlop od polowy listopada do 26-go listopada bez mojego
podpisu na wniosku urlopowym a wtedy byłem w pracy poniewaz widnieja na
liscie obecnosci moje podpisy. Zona tez wniosku nie podpisywala.
3. Za listopad dostalem połowe wyplaty , bo reszta to stwierdzil ze
niezwrocilem ciuchy robocze i musial pokryc to z moich pieniedzy. Tez
nic nie podpisywalem odnosnie ciuchow.

Czyli jestem stratny ze bylem w pracy caly miesiac a mam wpisamny urlop
od polowy bez mojego podpisu ani wniosku o urlop , a druga rzecz to
starta za jakies szmaty co by mi bylo szkoda podloge zetrzec nimi.

Co radzicie ? pojsc do sadu pracy ???
Czy co robic ???

pozdrawiam
Wieslaw


Wielkim niedopatrzeniem z Twojej strony było odejście z firmy bez złożenia
formalnego wniosku o urlop wypoczynkowy i uzyskania na nim akceptacji
przełożonego. Na przyszłość - przed udaniem się na urlop żądaj karty
urlopowej.
Odzież roboczą, jeżeli nie upłynął jeszcze okres jej zużycia, powinieneś
zwrócić pracodawcy. Pracodawca, bez zażądania zwrotu tej odzieży, nie miał
prawa do potrącania z tego tytułu żadnych kwot  z Twojego wynagrodzenia.
Żona bez upoważnienia z Twojej strony (na piśmie!!)nie powinna podejmować
decyzji w sprawie łączącego Cię z pracodawcą stosunku pracy, a pracodawca
też nie miał prawa do przyjmowania od niej jakichkolwiek oświadczeń w Twojej
sprawie.
Najlepiej (i bez kosztów) zwróć się w tej sprawie o poradę do Państwowej
Inspekcji Pracy.
Wytoczenie sprawy w Sądzie Pracy, bez konsultacji z PIP, może być ryzykowne,
bo w przypadku przegranej będziesz musiał pokryć koszty (lub przynajmniej
ich część).

wa

  Wypowiedzenie a brak podwyżki
Witam,

1. Umowę o pracę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylkow określonym prawem przypadku, a mianowicie zgodnie z art. 33 Kodeksu Pracy:

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

w innych przypadkach wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony są niezgodne z prawem i jako takie mogą narazić pracodwacę na odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracownika. Zgodnie z art. 50 par. 4:

§ 4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3
miesiące.

2. Nie uwzględnienie pracownika przy udzielaniu podwyżki jeżeli ona dotyczy grupy pracowników, której się on znajduje jest działeniem dyskryminującym i narusza zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Fakt, że znajduje lub znajdowała się w okresie wypowiedzenia nie ma tutaj żadnego znaczenia, nawet jeśli by już po rozwiązaniu Twojej umowy pracodawca wprowadził podwyżki z wyrównaniem za okres, który by obejmował czas, w którym byłaś pracownikiem to również należy Ci się to wyrównanie. Zgodnie z art 18 ind. 3b KP:

Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

W związku z takim działaniem pracodawcy pracownikowi służy roszczenie odszkodowawcze, w wysokości ustalonej w art. 18 ind. 3d KP

Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
 dyplomowy prace dyplomowe
Dywizja Forteczna Gdynia
dyktafon w Motoroli
Dysk Seagate 100GB
Dyskusja pliku Kywiat jpg
dysku twardego zasilanie dysku
dywanowe wykladziny dywanowe wykladziny
dziadów części III
dyskiem 1TB
dział spadku i zniesienia współwłasności
dyplomacji gospodarczej państw
Dyplomacja gospodarcza rola i znaczenie w polityce
Dyskografia Milesa Davisa
Dymi mi z czachy
dylewskie wzgorza hotel dr ireny eris
  • do podstrony 1510
  • generator kart pop
  • przemiany gospodarcze w polsce
  • co sadzicie o wykonaniu tarasu i wejscia z
  • graco rally sport